graphical element
Gå tillbaka

Infrastruktur-som-kod

Infrastruktur-som-kod är ett sätt att definiera sin infrastruktur via konfiguration och kod, till exempel lagring, nätverk, servrar och andra resurser som behövs för tekniska plattformar och lösningar. Fördelen är att kod är lättare att versionshantera och samarbeta kring, och det gör att man kan specificera precis hur till exempel en server ska se ut, och man tar bort den mänskliga faktorn när man konfigurerar manuellt. Det underlättar automatisering och kontroll i en större skala. På engelska kallas det infrastructure-as-code eller IaC.