Tillgänglighet på iPad

Lär dig mer om digitala stöd i undervisningen i vår e-bok och film.

kvinna-surfplatta
Digital bok som stöd i undervisningen

Tillgänglighet på iPad

Det finns många bra sätt att arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Det kan handla om hur man skapar en trygg plats i klassrummet så att alla kan få arbetsro, eller hur man kan förbereda eleverna på vad som ska ske under dagen.

Många arbetssätt är analoga medan andra är digitala. I den här e-boken lyfter vi främst de digitala sätten och visar hur du med enkla medel kan hjälpa dina elever med verktyg som redan finns i deras iPad.

*Har du en PC-enhet? För att läsa på en PC behövs en Epub-läsare för att kunna visa den nedladdade boken

Kika gärna på vår film

Så kan iPad användas i undervisningen

För elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer kan användningen av en iPad underlätta i skolan.

Vill du veta mer?

Kontakta mig!

Coordinator Education
Coordinator Education

Jenny Palm