Blogg | Purple Teaming för bättre cyberförsvar | Advania
Säkerhet Cyberhot 2023.03.17

Purple Teaming för bättre cyberförsvar

Purple Teaming är en metod inom cybersäkerhet som kombinerar kompetensen hos både de röda offensiva och de blå defensiva team för att förbättra verksamhetens övergripande säkerhetsläge. Målet med denna så kallade Purple Teaming är att identifiera och åtgärda sårbarheter i verksamhetens system och processer genom att kombinera de offensiva och defensiva metoderna från röda respektive blå team. Här berättar Omar Totangy mer om hur du kan förbättra din verksamhets cyberförsvar med hjälp av Purple Team-övningar.

Inom cybersäkerhet finns det röda team som arbetar offensivt med simulerade attacker och blåa team som jobbar defensivt med att försvara och skydda mot angrepp. Däremellan upptäcks ofta en outnyttjad möjlighet för ökat samarbete, effektivare säkerhetsåtgärder, bättre säkerhetsläge samt snabbare upptäckt av hot. Och det är här Purple Team-övningar kommer in. 

Samarbete för ökat skydd mot cyberattacker

Den röda gruppen ansvarar för att simulera verkliga attacker och försöka tränga in i verksamhetens system och processer. De identifierar svagheter i säkerhetsläget och lyfter fram områden som behöver förbättras. Den blå gruppen sitter på insidan och försvarar verksamheten mot dessa simulerade attacker. De utvecklar och genomför också säkerhetsåtgärder för att förhindra att liknande attacker sker i framtiden.

Purple Teaming gör det möjligt för din verksamhet att utsätta sig för simulerade attacker i en kontrollerad och säker miljö. Genom att arbeta tillsammans kan röda och blå team få en bättre förståelse för styrkor och svagheter i sina säkerhetsåtgärder och göra förbättringar där det behövs.

Lästips: så skyddar du dig från phishing

Fördelarna med att implementera Purple Teaming

  • Förbättrat upptäckt av hot: Purple Teaming hjälper din verksamhet att upptäcka potentiella säkerhetshot genom att simulera verkliga attacker. Detta gör det möjligt att utveckla och genomföra åtgärder för att förhindra att dessa hot blir verklighet.
  • Bättre säkerhetsposition: Genom att kombinera kompetensen hos röda och blå team kan din verksamhet identifiera och åtgärda eventuella sårbarheter, vilket leder till en bättre övergripande säkerhetsposition.
  • Ökat samarbete: Purple Teaming uppmuntrar samarbete mellan de röda och blå teamen, vilket ger förbättrad kommunikation och samarbete mellan de olika avdelningarna.
  • Effektivare säkerhetsåtgärder: Genom att sätta existerande säkerhetsåtgärder på prov kan din verksamhet se om de är effektiva vid eventuella verkliga attacker. Detta ger underlag för att fatta välgrundade beslut om säkerhetsinvesteringar optimerade för din verksamhet.

Testa en Purple teaming övning med oss

Purple Teaming är ett viktigt delmoment i arbetet för bättre cybersäkerhet. I en sådan övning skulle vi på Advania Security labs utgöra det röda teamet och därmed de simulerade angriparna som din verksamhets blå team ska försöka skydda sig ifrån. Självklart hjälper vi gärna till att förbereda och träna ditt försvarsteam inför moderna hot och dagens olika typer av attacker.

Läs mer om Advania Security labs

Kontakta mig

Security Consultant

Omar Totangy

Relaterat innehåll

Säkerhet Öka medvetenheten om cyberhot | Advania
2024.03.04

Öka medvetenheten om cyberhot

Känns det som att din verksamhet har en trygg krisberedskap för IT-incidenter? En bra början är att skapa rutiner som hjälper till att stärka medarbetarnas medvetenhet och som gör att det finns en trygg plan att luta sig mot...

Säkerhet Smart skydd oavsett var du kopplar upp dig | Advania
2023.11.23

Smart skydd oavsett var du kopplar upp dig

Med Advania Web Protector (AWP) får du ett extra skyddslager mellan din enhet och internet så du är trygg oavsett vilken arbetsplats du väljer för dagen. Den skyddar dina enheter från malware, phishing och ransomware, även...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!