Blogg | Så tar ni nästa steg efter pandemin | Advania
Hybrid arbetsplats 2022.04.30

Så tar ni nästa steg efter pandemin

Det fysiska mötet behövs, även inom den nya tidens arbetsplats. En bra harmoni mellan det fysiska och digitala är nyckeln till att skapa en inkluderande kultur med medarbetare som trivs.

Pandemins effekter har gjort att vi har förflyttat oss 10 år fram i utvecklingen på en tiondel av tiden. Idag är vi alla rutinerade på att ha digitala möten och använda digitala tjänster då vi inte har kunnat träffats fysiskt. Det har skapat massa möjligheter och vi vet att vi har blivit mycket mer effektiva och smarta i vårt arbetssätt. Det sämsta vi skulle kunna göra nu är att bara återgå till det som en gång var vår vardag. För företag innebär detta en möjlighet att kunna erbjuda en mer flexibel arbetsplats som i sin tur leder till större möjligheter att rekrytera talanger som är i behov av större flexibilitet.

Det är viktigt att vi tar vara på den snabba utveckling som har skett samtidigt som vi inte får glömma det fysiska mötet och värdet av det. Även om vi har blivit mer effektiva betyder det nödvändigtvis inte att vi är mer innovativa. Våra samarbetsplattformar och produktivitetsverktyg är fantastiska för att kommunicera och bidrar till en ökad effektivitet i vårt arbete. Samtidigt är det fysiska mötet överlägset för att bygga relation och kultur vilket är en förutsättning för tillit och nytänkande.

Tomas_wanselius_1-smallTomas Wanselius, VD på Advania Sverige

Vår egna resa under pandemin

Under pandemin har vi på Advania gjort en enorm tillväxtresa och dubblat antalet anställda i Sverige till 1300 personer. Den stora tillväxten har skett både organiskt och genom ett flertal förvärv. En av de största händelserna för oss under 2021 var förvärvet av Visolit, vilka vi nu håller på att integrera i vår verksamhet. Jag är oerhört stolt över det vi har åstadkommit under de senaste två åren trots förutsättningarna i omvärlden. 

Jag känner att jag själv aldrig varit så effektiv som nu, men jag har heller aldrig känt mig så orolig som ledare. Min största oro har varit att inte ha fått träffa mina medarbetare, våra kunder och våra partners. Förvärv mitt i en pandemi har lett till många frågor: Hur ska vi välkomna alla nya kollegor? Hur ser vi till att de blir en del av vår kultur? Hur behåller vi och utvecklar våra kunder?

Som tillväxtbolag står du inför stora utmaningar och de växer sig ännu större när vi inte kan ses fysiskt. Att tillsammans komma på nya smarta lösningar och utveckla våra kunder, oss själva och vår kultur har helt klart varit en hög prioritet för oss. Och mycket av det smarta vi kom på under pandemin kommer vi ha nytta av under många år framöver men samtidigt får vi inte glömma bort värdet av det fysiska mötet.

Den nya tidens arbetsplats

Enligt en studie om distansarbete från Myndigheten för arbetsmiljökunskap, ser vi att de sociala aspekterna har en stor påverkan på oss vid hemarbete. Om inte särskilda insatser görs så minskar kommunikationen med kollegor och chef vilket får konsekvenser för såväl arbetsliv som privatliv. Vidare pekar också många svenska studier på att produktivitet och effektivitet ökar vid distansarbetet men att det har en negativ påverkan på kreativitet och innovation.¹ Detta styrker mitt påstående om att det fysiska mötet behövs för att vi ska kunna förbättra och tänka nytt.

När vi nu formar den nya tidens arbetsplats så behöver vi prioritera relation och innovation. För att skapa förutsättningar att tänka nytt krävs en trygg och inkluderande kultur vilket jag tror är svårt att skapa enbart på distans. Jag ser en nutid där vi använder tekniken till det som den verkligen är bra på samtidigt som vi utvecklas i det fysiska mötet. Att skapa harmoni mellan det fysiska och digitala är det som kommer göra att vi når hela vägen fram till den nya tidens arbetsplats. 

Mina tips till dig som ledare:

  • Ta vara på det ni har lärt er under pandemin och fortsätt med det som har fungerat bra.
  • Som ledare behöver du vara närvarande både i den digitala världen och den fysiska världen. Informera och kommunicera digitalt och skapa förutsättningar att träffas fysiskt för att utvecklas.
  • För att skapa innovation behöver du också delegera. Ge dina medarbetare mandat och möjlighet att fatta beslut.
  • Skilj på effektivt och effektfullt. Det är bra att vi blivit effektiva och får mycket gjort på kort tid. Men det viktigaste är att vi skapar de effekter vi vill uppnå på lång sikt såsom välmående personal, nöjda kunder, sund tillväxt och en minskad påverkan på miljön.

Titta gärna på inslaget nedan från Advanias Fall Conference 2021 där vi diskuterar vad vi har lärt oss under pandemin, vilka möjligheter digitaliseringen medför och vad vi behöver utveckla framåt.

 

Källor

¹https://mynak.se/publikationer/villkor-for-distansarbete/

Vill du läsa mer om den hybrida arbetsplatsen?

7 steg för att skapa en hybrid arbetsplats

 

Relaterat innehåll

Hybrid arbetsplats Blogg | Advania på Ninja Summit i Schweiz | Advania
2023.10.05

Advania på Ninja Summit i Schweiz

Den 27 till 29 september var jag tillsammans med ytterligare sex kollegor på plats i Baden, Schweiz för att delta i Workplace Ninja Summit. WP Ninja Summit är en konferens med fokus på de kanske lite mer infrastruktur-tunga...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!