Automatisering Development 2023.11.01

Smidig automatiserad ärendehantering

Med Advania Service Automation Portal (ASAP) som ärendehanteringsportal känner du trygghet att alla ärenden hanteras på rätt sätt och att slutanvändaren enkelt kan följa sina ärenden med regelbundna uppdateringar. ASAP är plattformen för incident- och servicehantering där du smidigt hanterar ärenden, får koll på dina enheter och applikationer, hanterar beställningar i webbshopen, automatiserar flöden för on/off-boarding och mycket mer.

Ärendehantering för framtiden

Med ASAP får du ett ärendehanteringssystem baserat på öppen källkod, en enkel licensmodell med rimliga priser och funktionalitet som möter din verksamhets behov. Med stor flexibilitet i systemet och ett nära samarbete mellan våra utvecklare och din verksamhet är ASAP verktyget för din verksamhet att möta dagens och framtidens utmaningar.

Vi anser att en bra produkt tar avstamp i efterfrågan och bygger ASAP för att serva alla delar i din verksamhet. Med ASAP samlar du ärendehanteringen från hela verksamheten och får en bättre överblick. Du kan enkelt flytta ärenden mellan olika avdelningar, hjälpas åt, säkerställa flöden och automatisera många uppgifter.

Effektivisera ärendehanteringen, öka automatiseringen och få bättre koll

Tillsammans bygger vi upp och kategoriserar efter din verksamhets behov. För oss är inte ASAP bara ett system, det är människorna som jobbar i och med det: vi samarbetar tätt för att konfigurera och utveckla ASAP så det matchar din verksamhets processer och arbetssätt.

Nytta för hela verksamheten

Din IT-avdelning kommer att älska struktureringen av ärenden med informationen om användare, organisationer och tillgångar som är kopplade till varandra i ASAP. Men det är inte bara IT som har nytta av ASAP, andra organisatoriska delar såsom HR, fastighet eller ekonomi kan nyttja systemet för att strukturera och hantera ärenden och förenkla sin arbetsvardag genom att till exempel låta ASAP automatiskt skapa ärenden och meddela rätt personer om uppdateringar.

Detta kan ASAP göra för dig

  • Automatisera livscykeln på datorer
  • Lista användarinformation såsom organisationstillhörighet, kontaktuppgifter, närmaste chef och vilka enheter användaren har
  • Föra statistik för olika ärendetyper och ta ut rapporter
  • Hantera beställningar via webbshopen av t.ex. datorpaket, telefoner, profilprodukter etc. Självklart finns möjlighet för att skapa godkännandeflöden beroende på produkt och roll.

Gör onboardingen smidig och effektiv

När det kommer till onboarding är automatisering A och O. Du vill snabbt integrera dina nyanställda i verksamhetens processer och ASAP optimerar och effektiviserar de vardagliga rutinerna för samtliga medarbetare. Med en automatiserad lösning säkerställer du att medarbetare slipper dubbelarbete och minimerar risken för fel.

Fördelar för verksamheten hos Tre Stiftelser

– Vi upplevde nyttan med ASAP ganska direkt. Vi vinner på ökad kvalitet och på processtiden som har minskat rejält. Sedan släpper vi bara loss medarbetarna, för det är ju de som är experterna och vet vad de skulle kunna få avlastning på, säger Johan Rindeborg på Tre Stiftelser.

www.advania.sehubfsSwedenKundcaseTre-Stiftelser-Kundcase-web
Vill du veta mer om ASAP in action?

Automatisering för moderna anställningsprocesser

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till mig!

Consultant Manager Development

Henrik Lillhage

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!