Ökad medvetenhet och motivation

Gör vardagen roligare med gamification

Koppla ihop prestanda med kunskap och lekfullhet: Ju mer dina medarbetare vet och kan, desto säkrare och bättre kan de svara kunderna.

Med Gamification ökar motivationen i ditt kundcenter och dina medarbetare får både ett roligare arbetssätt och olika former av belöningar när de uppnår sina egna och verksamhetens affärsmål.

grupp-workshop
Kul inslag som ger ökad produktivitet

Mer än bara topplistor och tävlingar

Gamification inom kontaktcenter kan göra att dina medarbetare blir mer engagerade i sin egen framgång och därmed din verksamhets framgång.

Utöver det skapar gamification en kul miljö med både den omedelbara tillfredsställelsen man känner igen från spelvärlden och aktiva belöningssystem som ger direkt feedback på utförda uppgifter.

Gamification i ditt kontaktcenter

Vilka effekter kan gamification ge?

Motiverar dina medarbetare
Förbättrar medarbetarnas prestanda och produktivitet
Advania Icon_Purple_Arrow Up
Ökar försäljningen eller antalet ärenden som hanteras
Advania Icon_Purple_Customer Satisfaction
Skapar en roligare arbetsmiljö
Vill du veta mer?

Kontakta vår CX-specialist

Sales Manager
Sales Manager

Pär Lindström