Vårt erbjudande

En helhetsleverantör av IT-lösningar 

Advania erbjuder kompletta IT-lösningar till företag och offentlig verksamhet som förenklar och hjälper dem att växa. Med hjälp av ledande teknologi, plattformslösningar, tjänster och strategiska partnerskap erbjuder vi noggrant utvalda lösningar som skräddarsys efter varje unikt kundbehov. Fokus ligger på långsiktiga relationer och att leverera marknadens bästa service. 

Vi fokuserar på elva affärsområden

Advania är uppdelat i elva olika affärsområden. Uppdelningen har skett successivt och har drivits efter vad marknaden önskar. Kunderna ser idag ett större värde i att köpa en tjänst av leverantören där det går att ställa krav gällande pris, prestanda och kvalitet istället för att äga produkten eller tjänsten själv. Varje kund är helt unik och därför måste också vi kunna anpassa oss efter just deras behov.

Advania Skolpartner

IT-paketerade lösningar och utbildningar för skolor.

Advania Hi5

Lösningar inom produktförsörjning, infrastruktur, utveckling och drift.

Customer Experience

Lösningar för att hantera alla typer av interaktioner med kunder – i alla kanaler.

Datacenter

Lösningar och produkter för nät- och infrastruktur.

Development

Utveckling och förvaltning inom applikations- och webbsystem.

Knowledge Factory

Specialister inom Microsoft. Högsta certifiering och spetskompetens.

Managed Services Provider

Löpande ansvar för drift, administration, övervakning och hantering av utvalda IT-system, tjänster och funktioner.

Marketplace

Lösningar för att konsolidering och kontroll samt underhåll av molntjänster, licenser och rådgivning.

Security

Lösningar och rådgivande partner inom IT och informationssäkerhet, som skräddarsys efter varje unikt kundbehov.

Transformation & Automation

Lösningar för att digitalisera, automatisera, effektivisera, mäta och dokumentera processer.

Workplace

Lösningar för arbetsplatser. Självbetjäning, servicedesk och applikationshantering.

?i