Hållbarhet

IT är nyckeln till en hållbar framtid

Vägen framåt går aldrig bakåt. Tekniken är den stora möjliggöraren, så även till den värld vi vill ha. En klok digitalisering skapar förutsättningar för kommunikation, effektivisering och innovation – grundpelare i en mer välmående värld där alla har det enklare att följa med, på lika villkor. Vi på Advania vill vi hjälpa dig att uppnå det du vill åstadkomma med din verksamhet, din vision, dina affärs- och hållbarhetsmål.

hallbara-produkter-ikon

Hållbarhetsmärkta produkter

Det finns en hel del vi kan göra för att minska påverkan på människor och miljö när vi väljer IT-produkter.

Genom att förstå mer om de risker och möjligheter som finns och hitta rätt i märkningsdjungeln kan du göra ett medvetet val när du köper nytt, tänka över hur du använder produkterna och säkerställa att de tas om hand på ett ansvarsfullt sätt när de är färdiganvända.

Gör medvetna produktval
hallbarhet-ikon

Ansvarsfull tillverkning

I den globala leverantörskedjan för elektroniktillverkning finns det risker för både negativ miljöpåverkan och för de människor som arbetar med utvinning av råvaror och med tillverkning av komponenter och produkter.

Vill du bidra och identifiera riskområden samt ställa krav på att din leverantör av IT-produkter tar ansvar och motverkar de risker som finns?

Så kan du bidra till förändring
klimatsnurra-ikon

Klimatsnurran

Klimatsnurran är en beräkningsmodell som hjälper till att räkna på de totala klimatutsläppen som IT-produkter genererar.

Var i livscykeln sker de största utsläppen? Vad är viktigt att tänka på vid inköp och hantering av arbetsplatsprodukter? Öka din medvetenhet om klimatpåverkan från IT-produkter – och hur dessa kan minskas!

Beräkna ert klimatavtryck
teams
Dra ner på resandet

7 bra saker att tänka på när du arbetar i Microsoft Teams

Arbetar du i Microsoft Teams idag eller funderar på att implementera det i din organisation och undrar vad som är viktigt att tänka på? Här bjuder vi på 7 bra tips som kommer att revolutionera din arbetsdag.

Hållbarhet från grunden

IT är en möjliggörare

IT och digitaliseringen är stora möjliggörare. Genom rätt lösningar kan vi nå affärs- och hållbarhetsmålen vi stakar ut tillsammans med dig.

Hållbar digitalisering

Vi jobbar på hållbara sätt från grunden, inte som en tilläggstjänst. Och vi vill göra det tillsammans, i en gemensam övertygelse om att vi alla har ett ansvar för den värld vi lever i, och att vår viktigaste kund är framtiden.

Senaste bloggarna inom hållbarhet

“Hållbarhetsrapporteringen är ett kontinuerligt arbete för oss, och vi lägger stor vikt vid ett målstyrt och systematiskt arbete för att utvärdera och förbättra oss.
Det gynnar både lönsamheten för bolaget, men framför allt våra medarbetare, kunder och inte minst påverkan på miljön.”
advania-office-92-1920x1080
I TAKT MED OMVÄRLDEN

Advanias hållbarhetsarbete

På Advania arbetar vi kontinuerligt med förbättring och utvärdering av våra insatser. Vårt fokus på hållbarhet och vårt arbete med uppföljning inom det området är något vi är stolta över.

LÅT OSS PRATA HÅLLBARHET

Kontakta mig

Chief Sustainability Officer

Helena Nordin