Hållbarhetsmärkta produkter

Det finns en hel del du kan göra för att minska påverkan på människor och miljö när du väljer IT-produkter för din verksamhet.

hallbara-produkter-600x600
Hitta rätt i djungeln av certifieringar

Tänk på det här när du väljer IT-produkter

För att kunna göra medvetna val behöver du förstå vad de olika märkningar och certifieringar betyder. Vi hjälper dig att hitta rätt.

Genom att förstå mer om de risker och möjligheter som finns och hitta rätt i märkningsdjungeln kommer du:

  • Kunna göra ett medvetet val när du köper nytt
  • Tänka över hur du använder produkterna
  • Kunna säkerställa att de tas om hand på ett ansvarsfullt sätt när de är färdiganvända.
Produkter som är bättre för miljön

Principer för en trovärdig
märkning av produkter

människor-ikon
Transparens
Utvecklingsprocessen ska vara transparent och öppet för alla intressenter att få information och att tycka till

 

it-infrastruktur-ikon
Öppet för alla
Märkningssystemet ska vara öppet för alla tillverkare som vill märka sina produkter
check-ikon
Oberoende
Det ska vara en oberoende granskning av att kraven är uppfyllda för de produkter som ska märkas, så kallad oberoende tredjepartsverifiering
uppfolning-ikon
Utvärdering
Regelbundet ska kraven i märkningen utvärderas och vid behov skärpas för att säkerställa att märkningen fortsatt särskiljer miljömässigt bra produkter 
 
Låt oss prata hållbarhet

Kontakta mig

Chief Sustainability Officer

Helena Nordin