Återtag och återanvändning

I vår serviceverkstad reparerar och rekonditionerar vi dina datorer. En hållbar lösning som förlänger hårdvarans livscykel.

Nisse skruvar_2
Rekonditionering och dataradering

Nytt liv för din begagnade IT-utrustning

En fungerande tre år gammal dator kan med hjälp av Advanias tjänster för radering och rekonditionering användas lika länge till – vilket är något som många av våra kunder inte känner till. För att vi ska kunna ta tillvara på den tekniska livslängden är det viktigt att hårdvaran inte hamnar på bokhyllan eller på något lager. Säkerställ redan vid inköpstillfället att tjänsten Säker IT-retur finns med i avtalet.

Ett bra sätt för att få rutinen för återtag att fungera är att välja leasing som finansieringslösning. Genom att vi på Advania äger hårdvaran genom hela livscykeln tar vi också ansvar för att hämta tillbaka den och sälja den vidare på en andrahandsmarknad när leasingperioden är slut. Hårdvara som inte går att återanvända tar vi hand om på ett miljömässigt sätt i enlighet med svensk lagstiftning om producentansvar.  

Vi erbjuder återtag, återanvändning och återvinning genom vårt dotterbolag Advania Finance.

Hållbarhet

En riktigt god cirkulär jul

Det är full rulle i Advanias serviceverkstad året runt och nu i december fick vi lov att hälsa på och kika hur det går till när vi reparera datorer och ger dem ett nytt liv:

Vill du veta mer?

Kontakta vår hållbarhetsspecialist

Chief Sustainability Officer

Helena Nordin