Utbildning

Vi vet att skolorna har utmaningar med dokumentation, kompetensutveckling och att hitta ett digitalt arbetsflöde som sparar dyrbar tid. Vi hjälper till genom att handleda och utbilda i arbetet med digitala verktyg och genom att se till att de bästa och mest effektiva tekniska hjälpmedlen finns till hands.

Programmering i grundskolan

Programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt inom teknik och matematik. Regeringen har beslutat att dessa ändringar ska tillämpas senast den 1 juli 2018.

Aktiviteter

Vi gör en del aktiviteter under året, stora som små. Kika vad vi har för aktuella aktiviteter just nu.

Har du frågor om utbildningar?

?i