Utbildning

Vi erbjuder över 70 utbildningar

Vi vet att skolorna har utmaningar med dokumentation, kompetensutveckling och att hitta ett digitalt arbetsflöde som sparar dyrbar tid. Vi hjälper till genom att handleda och utbilda i arbetet med digitala verktyg och genom att se till att de bästa och mest effektiva tekniska hjälpmedlen finns till hands.

Workshops i Örebro

- med digitala hjälpmedel

Advania Skolpartner bjuder in till ett antal kostnadsfria workshops kring digitala hjälpmedel som iPad, Office365 och Google Suite. Vi erbjuder fem halvdagar riktade till förskollärare, lärare, skolledare och annan personal. Perfekt både för dig som vill lära dig mer om verktygen ni redan använder i din förskola/skola, men även för dig som funderar på att börja använda dessa i ditt arbete.

Programmering

Programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan och gymnasiet, framför allt inom teknik och matematik. Vi erbjuder utbildningar för både grundskola och gymnasiet.

Utbildningskatalog

Vi har över 70 utbildningar i vår portfölj. Inom områden som Apple, Google, Microsoft, Programmering, Chromebooks och PC, Skolutveckling och Processledning och mycket mer. 

Har du frågor om våra utbildningar?

?i