Utbildning

Vi vet att skolorna har utmaningar med dokumentation, kompetensutveckling och att hitta ett digitalt arbetsflöde som sparar dyrbar tid. Vi hjälper till genom att handleda och utbilda i arbetet med digitala verktyg och genom att se till att de bästa och mest effektiva tekniska hjälpmedlen finns till hands.

Programmering i grundskolan

Programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt inom teknik och matematik. Regeringen har beslutat att dessa ändringar ska tillämpas senast den 1 juli 2018.

Utbildningskatalog

Här kan du läsa igenom och anmäla intresse för vilka utbildningar du tror skulle vara intressanta för dig och dina kollegor.

Har du frågor om utbildningar?

?i