Förskoleappen

Hur jobbar ni med pedagogisk dokumentation på er förskola?

Med hjälp av Förskoleappen kan personalen dokumentera och dela med sig av den pedagogiska verksamheten, samtidigt som administrationen blir enklare. Resultatet blir att föräldrar känner sig delaktiga och kan följa det pedagogiska arbetet på ett praktiskt och vardagligt sätt, samtidigt som pedagoger och förskolechefer spar tid.
Vi bad ett antal förskolor lista vad som skulle göra deras vardag enklare. Det visade sig att kommunikation, dokumentation och uppföljning var gemensamma faktorer som tog mycket tid och resurser. Därför var det naturligt för oss att prioritera just dessa utmaningar i vår Förskoleapp.
Man kan vara flera inloggade pedagoger på ett konto samtidigt (ex. kontot "Fjärilens pedagoger")
eller enskilda pedagogkonton. Konton skapas även till respektive vårdnadshavare.

Idag är tillgång till digitala verktyg begränsad för många förskolor och skolor. Dessutom har många barn och elever i yngre åldrar inte en plattform att kunna hålla kontakt med förskolan och skolan.
Vi erbjuder alla förskolor, skolor och fritidshem i Sverige, som inte redan har en licens, att snabbt och enkelt komma igång med denna kontaktyta genom våra appar som även finns som webbtjänster. Ni får hjälp med registrering, PUB-avtal och signering digitalt så att er förskola, fritidshem eller skola är igång med allt inom tre dagar.

Bra användningsområden för Förskoleappen under rådande omständigheter:
• Inlogg skapas för varje förälder
• Snabb information till alla föräldrar via Anslagstavlan
• Frånvaroanmälan
• Uppdrag läggs ut till barnen som föräldrarna har möjlighet att respondera på
• Chatt mellan pedagog och föräldrar

Appen är gratis att ladda ner.

Nu kan vi på ett enkelt sätt stämma av närvaro för dagen, eftersom vi checkar in och ut barnen direkt i appen.

Therese Hall,
Förskolechef på Sol och Dur i Spånga

Läs mer

Vill ni testa Förskoleappen och få tillgång till ett demokonto?
Hör av er till oss! 

Demokontot ger er tillgång till:

 • Ett pedagogkonto
 • Ett föräldrakonto

 

Har du frågor kontakta oss!

1
6


Varför Förskoleappen?
Vi bad ett antal förskolor lista vad vad som skulle göra deras vardag enklare. Det visade sig att kommunikation, dokumentation och uppföljning var gemensamma faktorer som tog mycket tid och resurser. Därför var det naturligt för oss att prioritera just dessa utmaningar i vår Förskoleapp. Vår förstudie visade hur förskolan idag använder sig av en rad olika redskap för att beskriva, granska och följa upp det som sker i verksamheten. Nu kan förskolechefer, förskollärare och övrig personal i förskolan äntligen, oftast med bara ett knapptryck, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Självklart finns Förskoleappen för både Android och Iphone!

Det ska vara enkelt
Med Förskoleappen kan pedagogerna enkelt dela dokumentation som bilder, video och förklarande texter med föräldrarna. Föräldrarna kan inte bara följa sitt barns vardag utan även interagera med pedagogerna på ett enkelt sätt. Via en dator, läsplatta eller smartphone kan de se vad som hände på utflykten! Som förskolechef kan man enkelt kvalitetssäkra att verksamheten uppfyller förskolans mål.

Engagemang 
Förskoleappen skapar förutsättnigar för en tätatre dialog och ger engagerade pedagoger och föräldrar som får en nära kontakt. Många förskolor har, efter införandet av Förskoleappen, sett en ökad föräldradelaktigheten och positiv respons.

Vad ingår?
Förskoleappen är byggd så att förskolan snabbt och enkelt själv ska kunna komma igång. Nedan kan ni se några av de funktioner och egenskaper som följer med. Kontakta oss för full information och genomgång.

 • Ett förskolekonto med förskolans logotyp
 • Konton till alla pedagoger vid uppstart
 • Admin konton till vald/valda personer
 • Uppsättning av respektive avdelning
 • Kostnadsfri användning för alla föräldrar
 • Kom-igång-guide för pedagoger och föräldrar
 • Svensk support
 • Full kontroll på din förskola


För förskolechefen
Vi vågar lova ett enkelt och intuitivt handhavande. Nedan kan du läsa om några av de valbara funktioner som finns i Förskoleappen för förskolechefer. I Förskoleappen har vi förenklat ert handhavande genom att lägga in de mål som man kan finna i läroplanen. Utöver det kan ni själva addera era egna mål och därmed enkelt följa, och säkerställa, att ni lever upp till den målbild som definierats för er verksamhet. Ni kan även skapa projekt som dina pedagoger eller du som förskolechef kan följa upp och även dela med andra förskolor.


Uppföljning, utvärdering, utveckling

 • Ta ut statistik på hur många kopplingar som görs mot målen, följ upp för hela förskolan eller per avdelning alternativt per även per barn
 • Följa samtliga avdelningars arbete och vad pedagogerna kommunicerar
 • Ta ut statistik på kopplingar mot läromålen eller frånvaro
 • Skicka meddelande till alla eller valda avdelningar eller föräldrar


För pedagogen

Pedagogisk dokumentation syftar dels till att få en tydlig bild av barnen och verksamheten, dels till att utvärdera sammanhangets och miljöns betydelse för barnens lärande, lek och samarbete. Genom den pedagogiska dokumentationen blir det möjligt att göra barnens lärprocesser och lärstrategier synliga – för såväl barnet och föräldrarna som personalen. Det blir även möjligt att upptäcka de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver särskilda stödinsatser.

 • ”Tagga” ett eller flera barn i en aktivitet samt koppla aktiviteten mot läroplanen eller förskolans egna mål
 • För dialog med barnens föräldrar om sådant som känns angeläget
 • Möjlighet att välja envägskommunikation
 • Dela information via den digitala anslagstavlan
 • Skapa aktiviteter genom film eller foto
 • Följa andra avdelningars arbete för ett bra utbyte och inspiration
 • Se statistik över alla barnens delaktighet i aktiviteterna
 • Enkelt se vilka barn som är frånvaroanmälda


För föräldrar och barn 
För föräldrar skapar Förskoleappen trygghet och engagemang. Kommunikationen mellan förskolan och dig som förälder är helt plötsligt bara ett knapptryck bort. Äntligen kan du som förälder bli delaktig i ditt barns vardag. Inte nog med att du ges möjlighet att följa ditt barns utveckling, från och med nu kan veckobrev och övrig information samlas på ett ställe. Nedan kan du läsa om alla de valbara funktioner som finns i Förskoleappen för föräldrar.

Enkelt följa barnens vardag i föskolan via en telefon, läsplatta eller dator
Få snabb och viktig information från avdelningen
Föra ett samtal med barnets pedagoger om sådant som känns angeläget
Frånvaro anmäla barnet över dagen eller en längre period och få en direkt koppling mot Försäkringskassan
Vid läsårets avslut få barnets digitala år nedladdat
Kunna se alla bilder och filmer via ett bildspel


Barnens hjälpmedel
Ett hjälpmedel för barnen att själva kunna berätta om sin dag på förskolan för föräldrar, släkt och vänner. Det kan för många barn vara svårt att minnas hela dagen på förskolan när man kommer hem full av intryck efter en dag. Förskoleappen kan här vara ett verktyg och hjälpa barnet minnas, visa bilder och berätta om sin dag, vecka eller månad. Detta kan bli höjdpunkten för dagen, skapa närhet och trygghet att sitta tillsammans i soffan få barnet själv delaktig och intresserad av att dela med sig av sin dag.

Barnet kan själv bläddra bland foton och händelser från hela läsåret på ett enkelt sätt.


Support

För förskolor som använder Förskoleappen så erbjuder vi support vardagar 09-17 via support@forskoleappen.se.
De flesta mail besvaras inom 4 timmar och om det behövs ringer vi självklart upp dig och hjälper till. När du loggat in på Förskoleappen på webben finns det en FAQ (vanliga frågor) sida där du kan snabba svar på enklare frågor. 

 

Nyfiken? Kontakta oss på skolpartner@advania.se eller fyll i formuläret ovan.

Fyrri flipi
Næsti flipi

Har du frågor om Förskoleappen?

?i