Fritidsappen

Höj kvalitén med hjälp av Fritidsappen!

Fritidsappen gör att föräldrar får koll på vad som händer på fritidshemmet och att pedagoger och chefer får en effektivare vardag.
Med hjälp av Fritidsappen kan pedagoger dokumentera vad som händer och dela och diskutera detta med föräldrar och chefer – samtidigt som den dagliga administrationen blir enklare. På så sätt blir föräldrar delaktiga i barnens vardag samtidigt som chefer och pedagoger kan lägga administrativ tid på att ta hand om barnen.

Idag är tillgång till digitala verktyg begränsad för många förskolor och skolor. Dessutom har många barn och elever i yngre åldrar inte en plattform att kunna hålla kontakt med förskolan och skolan.

Vi erbjuder alla förskolor, skolor och fritidshem i Sverige, som inte redan har en licens, att snabbt och enkelt komma igång med denna kontaktyta genom våra appar som även finns som webbtjänster. Ni får hjälp med registrering, PUB-avtal och signering digitalt så att er förskola, fritidshem eller skola är igång med allt inom tre dagar.

Fritidsappen finns numera i två versioner. Scrolla neråt för att läsa mera om Fritidsappen Elev.

Bra användningsområden för Fritidsappen under rådande omständigheter:
• Inlogg skapas för varje förälder
• 
Snabb information till alla föräldrar via Anslagstavlan
• 
Uppdrag läggs ut till barnen som föräldrarna har möjlighet att respondera på
• 
Chatt mellan personal och föräldrar

Fritidsappen Elev - NYHET!

För många elever i skolan innebär en längre tid av frånvaro från skolan stora bekymmer. De förväntas vara hemma och studera på egen hand. Många skolor har en plattform där de ständigt kan hålla kontakt med eleven och portionera ut uppgifter, men andra skolor har inte detta. Fritidsappen Elev är tänkt för de elever som av någon anledning behöver ha denna regelbundna kontakt med någon på skolan som t ex en resurspedagog, speciallärare eller kurator. En person som varje dag frågar hur man mår, som ger korta beting, stöttar eleven med det material man fått med sig hem samt följer upp arbetet.

Bra användningsområden för Fritidsappen Elev under rådande omständigheter:
• Inlogg skapas för varje elev som kopplas till en personal på skolan
• Möjlighet att lägga till föräldrar
• Snabb information till alla föräldrar via Anslagstavlan
• Frånvaroanmälan
• Chatt mellan pedagog och elev
• Chatt mellan pedagog och föräldrar
• Chatt mellan pedagog, elev och förälder
• Möjlighet att skapa ett veckoschema med tydliga beting för varje dag
• Möjlighet för eleven att fotografera alster och bifoga filerAppen är gratis att ladda ner.

Vill ni testa Fritidsappen och få tillgång till ett demokonto?
Hör av er till oss!

Testa Fritidsappen

1
4


Det ska vara enkelt
Fritidsappen är byggd för att pedagogerna lätt ska kunna dokumentera i vardagen och reflektera och följa upp aktiviteterna på fritidshemmet.

Med allt samlat på en plats, i lärplattan eller telefonen, är det enkelt att dela dokumentation, som bilder, filmer och texter med föräldrarna.

Engagemang
Fritidsappen gör det möjligt att ha en tätare dialog mellan pedagoger och föräldrar. Många fritidshem har, efter att man börjat använda Fritidsappen, ökat delaktigheten hos föräldrarna.

 

För pedagoger

  • Enkelt och intuitivt användande.
  • Dokumentera med bilder och filmer – koppla mot läroplanen eller fritidshemmets egna mål.
  • Reflektera över dokumentationerna.
  • Dokumentera – internt eller synligt mot föräldrarna.
  • För samtal med föräldrar eller andra pedagoger.
  • Enkel in- och utcheckning via appen, för att få kontroll över närvaro.
  • Dela information och filer med föräldrar via anslagstavlan.
  • Följ andra avdelningars arbete och skapa projekt, som kan kopplas mot dokumentationer och utvärderas.
  • Se enkelt om alla barn är lika delaktiga i verksamheten.
  • Se enkelt vilka barn som är sjukanmälda eller bortresta.


För skolledare
Enkelt och intuitivt användande.

Administrera och redigera information och inlägg
Följ samtliga avdelningars arbete och vad pedagogerna kommunicerar. Ta ut statistik. Skicka meddelande till alla eller utvalda avdelningar eller föräldrar.

Fyrri flipi
Næsti flipi

Har du frågor om Fritidsappen?

?i