Skola-utbildning

Advania Sessions Education

Kreativitet och tillgänglighet med Chromebooks

Välkommen att delta på Advania Sessions Education!

Advania bjuder in till en eftermiddag med inspiration för er som jobbar inom skola, förvaltning och IT.  

Vill du lära dig mer om de tillgänglighetsverktyg som finns i en Chromebook? Vill du ta del av tips på hur man kan använda Chromebooks i NO och teknik utifrån Lgr22? Vill du träffa de ledande tillverkarna i branschen och se, känna och samtala om deras Chromebooks? 

Välkommen att anmäla dig till detta kostnadsfria event där vi kommer att lyfta hur man kan jobba med inkludering och digitala arbetsmetoder i NO/teknik med en Chromebook.  

Du får även ta del av nyheter och nya funktioner i Google Workspace for Education, Chromebooks och Chrome Webbläsaren samt vilka möjligheter som dessa ger i klassrummet. 

Talare: Gunilla Möller, Advania

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn*

Eventet kommer att äga rum mellan kl. 13:30-16:30 i följande städer:

28 september - Malmö
Advanias kontor - Murmansgatan 126
Parkering på framsidan och sidan av huset.

29 september - Göteborg
Restaurang Ullevigatan - Ullevigatan 17-19
Parkering vid Heden.

25 oktober - Örebro
Scandic Grand Örebro - Fabriksgatan 21-23
Parkering finns vid Fabriksgatan/Ängsgatan

26 oktober – Stockholm
Advanias kontor i Liljeholmen - Fredsborgsgatan 24
Parkering på gatan.

*Anmälan är bindande, vid utebliven avbokning kommer 500 kr ex. moms att debiteras.

Syfte

Vi vill uppmärksamma och visa effektiva pedagogiska lösningar med Google Workspace for Education i kombination med den senaste tekniken, Chromebook

Genomförande

Eftermiddagen kommer att varvas med inspirationsföreläsningar och korta sessioner med samtliga tillverkare gruppvis. Under eftermiddagen bjuds det på fika.  

Målgrupper

IKT-pedagoger, rektorer, pedagoger.  

Är du också intresserad av Advania Sessions Workplace?

Agenda

13:30-13:40
Välkommen
13:40-14:15
Tillgänglighet på Chromebooks - Gunilla Möller, Advania
Ett av skolans uppdrag enligt Lgr22 är att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Genom att känna till och använda de verktyg som Chromebooken och Google erbjuder så kan skolan lättare möta detta uppdrag. Elever med särskilda behov kan känna sig mer inkluderade i klassrummet med talsyntes, bildstöd, struktur i Classroom, stöd med Chromeflikar, skärminspelning och en tydlig mapp- och lektionsstruktur. Elever med ett annat modersmål eller språkliga behov kan känna sig inkluderade med röstinmatning, översättning av dokument, särskilda typsnitt, talsyntes och bra funktioner i Chrome. Under denna föreläsning så får du en genomgång av dessa funktioner och verktyg i Chromebooken.
14:15-15:30
Kläm och känn- utforska våra leverantörers produkter
15:30-15:50
Rast
15:50-16:20
Digitala metoder i teknik och NO med Chromebooks utifrån Lgr22 - Gunilla Möller, Advania
I Lgr22 är ligger det ett större fokus på digitalisering av arbetsmetoder i NO och teknik.Under denna föreläsning kommer ni få tips och idéer på hur man kan använda Google appar samt Chromebooken för att möta de krav som står i de nya kursplanerna i NO och Teknik. Innehåll:
◦ Enklare ritningar Jamboard
◦ Skapa modeller i Google Sketchup for schools & Tinkercad
◦ Använda Google Lens för att undersöka växter och djur i fältstudier
◦ Skapa en fältstudie/experimentbok i Google Kalkylark
◦ Undersöka naturtyper i Google Earth
◦ Använda smart digitalt förstoringsglas med en Chromebook
◦ Studera ljudvågor i Googles musiclab
◦ Undersöka experiment och naturfenomen i slowmotion i iMotion
◦ Tips på kompatibelt material som går att koppla till Chromebooken.
16:20-16:30
Utvärdering och avslut

Våra samarbetspartners

dell-85px
HP
branding_lenovo-logo_lenovologoposred_low_res
Acer logo 150 x 90_2
Asus 150 x 90