Vrid på kranen för hållbar IT-konsumtion

Konsumtionsbaserad IT

On-premplattform som tjänst möter den moderna molnupplevelsen. Vi erbjuder en flexibel helhetsleverans för din verksamhet.

Samarbete-konsumtionsbaserad IT-800
Byggstenar för din verksamhet

Hybrid och hållbart för framtiden

Vi erbjuder en flexibel lösning som tar molnupplevelsen on-prem där dina appar och data finns. Välj konsumtionsbaserad IT för att arbeta agilt, snabbt skala upp eller ner och hålla koll på tid, kostnader och resurser.

När du vill få ut det bästa av två världar och kombinera on-prem med molnlösningar är konsumtionsbaserad IT rätt för dig. Du bestämmer upplägget och omfattningen och kan förändra kapaciteten efter din verksamhets användande och behov.

Byggstenarna i HPE GreenLake blir komponenterna som tillsammans möjliggör din verksamhets ideala uppsättning av infrastruktur, programvara och tjänster. Hårdvaran är förkonfigurerad och optimerad för arbetsbelastning och kan levereras på så lite som 14 dagar till kundernas anläggningar - eller på några minuter när det gäller mjukvara.

Smarta insikter

HPE GreenLake Edge-to-cloud-plattformen är utformad så den ger insikter och förenklad drift för flera olika roller inom din verksamhet.

kikare-55x55
Styr allt från ett ställe och hantera flera nivåer direkt i ett lätthanterat självbetjäningsverktyg.
appar-ikon
Med hjälp av plattformens API:er kan du integrera och automatisera verksamhetens ekosystem.
Webinar

Du får en helhetsbild av kostnader, risker och insikter för att basera viktiga beslut på fakta och analyser.

För utvecklare, admin och affärsägare

Fördelar för hela verksamheten

Med konsumtionsbaserad IT får du stor flexibilitet och kan agilt ändra omfattningen av IT-tjänsterna vid behov. Din verksamhet är inte låst av fasta avtal utan kan snabbt skapa nya erbjudanden och slipper tidsödande manuella hanteringar.

Bygg din plattform med oss

Advania är din ideala partner när du ska forma din framtid med GreenLake:

 • Ett starkt och långt partnerskap med tillverkaren
 • Hög kompetens inom området 
 • Lång erfarenhet av att sälja som tjänst
 • En komplett organisation som är skapad för denna leverans av tjänst
 • Lokal och nära representant i dialogen med HPE.
Välj konsumtionsbaserad IT

Fördelarna för din verksamhet

Nyfiken på vad konsumtionsbaserad IT kan göra för din verksamhet? Vi har sammanfattat några av de främsta fördelarna med att köpa IT på kran – precis när du behöver det och så mycket du behöver.

Personas konsumtionsbaserad IT
persona-1_IT-chef
Effektivisera verksamheten

Snabb uppstart av tjänster

För dig som IT-chef är det viktigt att ha kontroll på kostnader och arbetsbelastningen. Samtidigt ska du säkerställa systemens tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet.

Med konsumtionsbaserad IT kan du enkelt och hållbart:

 • Förnya verksamheten
 • Lägga till tjänster enkelt efter behov
 • Nyttja tillgängliga data på smarta sätt
 • Generera intäkter från befintliga tillgångar
 • Starta upp nya infrastrukturplattformar
persona-2_Ekonomi.chef
Kostnadskontroll

Hantera kostnader och förenkla budgetering

För dig som ekonmichef är det viktigt att reducera IT-kostnader, synliggöra hur mycket som spenderas på vad, och att öka kundvärdet.

Med konsumtionsbaserad IT kan du enkelt och hållbart:

 • Förbättra resursutnyttjandet
 • Undvika inlåsningseffekter
 • Jämföra SLA-alternativ
 • Förbättra din verksamhets KPI:er
persona-3_VD
Förbättra kundupplevelsen

Ökad snabbhet och smidighet

För dig som VD är det viktigt att förbättra IT-produktiviteten, eliminera nertid och minska kundomsättningen. Du har varumärket i fokus och vill leda agilt för ännu bättre kundupplevelser. 

Med konsumtionsbaserad IT kan du enkelt och hållbart:

 • Förbättra verksamhetens innovationsförmåga
 • Särskilja din verksamhet från konkurrenterna
 • Fokusera IT-resurserna på värdeskapande uppgifter
 • Snabba upp kundonboarding
persona-4_Driftchef
Pålitligt partnerskap

Skapa säkerhet och tillgänglighet

För dig som driftchef är det viktigt att minska tid och resurser för drift och underhåll och ha en partner du kan lita på. Du vill att verksamheten ska kunna hantera sina molnplattformar även under högre belastning och med bibehållen säkerhet.

Med konsumtionsbaserad IT kan du enkelt och hållbart:

 • Uppfylla och skala verksamhetens önskade resultat
 • Förbättra hur verksamheten nyttjar sina olika tillgångar
 • Minska nertid som uppstår av oförutsedda händelser
 • Tillhandahålla intern IT som managerad tjänst
persona-5_Systemarkitekt
Förnya och hantera befintliga system smart

Skalbar integration och transformation

För dig som systemarkitekt är det viktigt att skapa en välfungerande supportstruktur, investera i och konfigurera datacenter på din verksamhets villkor och reducera nertid samtidigt som du säkerställer skalbarhet och integrationsmöjligheter. 

Med konsumtionsbaserad IT kan du enkelt och hållbart:

 • Minska tiden från ett identifierat behov till anpassat kapacitet
 • Driva verksamhetens mål på  kostnadsmedvetet sätt
 • Få en tydlig överblick över status och verksamhetens transformationsresa
PETER BERÄTTAR MER

Varför köpa IT som tjänst?

"En tydlig trend vi ser på marknaden är att data genererar nya affärsvärden. Med den nya affärsmodellen vill vi underlätta för våra kunder att bli mer hållbara."

Vi pratade med Peter Fischer, Solution Architect på Advania, om hållbarhetstänket i konsumtionsbaserad IT och hans lärdomar från HPE Discover.

Vill du ha hjälp att komma igång?

Kontakta mig

Business Area Manager, Datacenter
Business Area Manager, Datacenter

Fredrik Lindman