Blogg | IT på kran för hållbar IT-konsumtion | Advania
Hållbarhet 2023.02.24

IT på kran för hållbar IT-konsumtion

I början på december deltog Advania på HPE:s årliga event Discover i tyska Frankfurt. 
På plats var bland annat vår Datacenter Presale-expert Peter Fischer som tycker att GreenLake-plattformen med all rätt dominerade både keynote-föreläsningar och snacket i mässan. 

Hej Peter! Vi ställer en grundläggande fråga först: vad är GreenLake egentligen?

Det är en konsumtionsmodell för IT-plattformar på plats hos kund. Med andra ord en affärsmodell som förbättrar verksamhetens likviditet. Redan 2018 gav HPE:s CEO Antonio Neri besked om att alla plattformar de tar fram ska gå att köpa som tjänst - och det är då GreenLake kläcktes. Det är som HPE:s varumärke för "as a Service"!

Då börjar det klarna! Varför tycker du att man ska köpa IT som tjänst?

Det är ett smart drag ur flera perspektiv: du köper bara det som behövs här och nu, vilket blir en både ekonomisk och hållbar lösning. Med en inbyggd buffert är modellen flexibel och går att skala upp vid behov utan långa inköpsprocesser. 
Dessutom är GreenLake skapat så att det går att blanda både egna och publika molnfunktioner, det som HPE kallar för "hybrid by design". Du kan koppla andra tjänster till plattformen så som Azure och AWS (Amazon Web Services), och hålla koll på förbrukningen av data och kostnaderna från ett och samma ställe.
Med andra ord ger HPE GreenLake dig möjligheten att planera och använda dina resurser mer effektivt och där de ger verksamheten mest nytta och kostnadsbesparingar.

Lärdomar Peter tar med sig från HPE Discover

  • Integrera den privata och publika molnfunktionen.
  • Använd information ur rapporterna för att driva din verksamhet snabbare framåt.
  • Utveckla allt med hållbarhet i fokus - använd smarta verktyg för att se vilka områden som kan förbättras.

Apropå data, det snackas mycket om de enorma mängder data och information vi producerar och konsumerar i dag. Vad är viktigt att tänka på här?

Det absolut viktigaste tycker jag är att använda alla data på ett eller annat sätt. Det går i dag att samla hur mycket data som helst, men använder du inte dem för att driva verksamheten framåt så går du miste om möjligheterna till förbättring. De som har anammat det arbetssättet tidigt har sprungit snabbare än konkurrenterna. Det är också en tydlig trend man ser på marknaden: data genererar nya affärsvärden. Analysera informationen och använd det för att till exempel effektivisera interna processer för att snabbare få ut produkter och tjänster på marknaden.
 
Berätta mer om hållbarhetstänket i GreenLake!

Ledmotivet är att utveckla med hållbarhet i fokus – med den nya affärsmodellen vill vi underlätta för våra kunder att bli mer hållbara. HPE har tagit fram ett par moduler i GreenLake Cloud plattformen som visualiserar detta för att underlätta vägvalen gällande hållbar IT. Som exempel kan man se hur energieffektivt ett datacenter är i förhållande till nyttjande och koldioxidavtryck. Om det inte går att mäta då går det inte att förbättra verksamheten hållbart. 
Ett annat exempel är att man utifrån arbetslasten och metadata kan ändra på processer hur vi till exempel använder applikationer och då kapa onödiga steg vilket ger minskad belastning och energianvändning. 
Förutom detta har HPE ett mångårigt arbete bakom sig med återtag av utrustning för att säkerställa att inget lämnas till spillo. Det blir verkligen grön IT på kran!

Vilka kunder kan det här vara intressant för?

Det korta svaret är om du som kund svarar ”ja” på minst 1 av 5 nedan påståenden, så ringer du oss på Advania för att få veta mer:

  • Vill du kunna förutse framtida kostnader och få kontroll?
  • Har du invecklade inköpsrutiner?
  • Vill du frigöra tid för IT så att de kan arbeta proaktivt med verksamheten i stället för att reaktivt hantera och uppdatera din infrastruktur?
  • Vill du minska kostnaderna och fokusera på kärnverksamheten?
  • Vill du veta hur du får en skalbar miljö och använder din verksamhets resurser på rätt sätt?

HPE-logo+HPE-Greenlake

Kontakta Peter för att påbörja resan mot en mer hållbar och kostnadseffektiv framtid!

Vrid på kranen för hållbar IT-konsumtion

Kontakta mig

Solution Architect

Peter Fischer

Relaterat innehåll

Hållbarhet Blogg | Att vara trainee på Advania | Advania
2024.04.02

Att vara trainee på Advania

Karriärföretagens studentnätverk har röstat fram Advance som ett av de 15 mest attraktiva IT-traineeprogram i Sverige. Här berättar Fanny Ahlén om sin tid som trainee på Advania.

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!