Kundcase | Givande helhetsperspektiv över produktlivscykeln | Advania
Hållbarhet 2021.10.08

En givande relation med helhetsperspektiv över produktlivscykeln

Kontroll över den affärskritiska hårdvaruparken frigör tid för Martin Halvarsson, Teknisk Verksamhetsutvecklare, att fokusera på Radiators kärnverksamhet. I Advania har Radiator funnit en trygg partner som på ett hållbart sätt förenklar, skapar mervärde och ger kontroll över logistiska flöden kring datorer. Det är en givande relation där kund och leverantör arbetar som partners, som ett team.

– Advania är en partner som verkligen förstår vår verksamhet. Jag vill understryka partner för vi samarbetar väldig nära och bra tillsammans, säger Martin Halvarsson, Teknisk Verksamhetsutvecklare på traditionsrika Radiator VVS AB som är en landstäckande svensk koncern och levererar VVS och rörinstallationer åt fastighetsägare, förvaltare, industri, företag och offentlig verksamhet. I tillägg till VVS-service, levererar Radiator också konstruktionsritningar och planering för entreprenad.

Martin Halvarsson är teknisk verksamhetsutvecklare hos Radiator sedan tre år tillbaka med uppdrag att förenkla och förbättra för alla Radiators knappt 500 användare. Drygt 100 - 120 av dessa är tjänstemän där tillgången till en väl fungerande dator är verksamhetskritiskt.

– Om till exempel en konstruktör som ritar konstruktionsdelar för VVS husen inte har en väl fungerande dator kostar det oss mellan 15 - 20 000 kr per dag, förklarar Halvarsson.

Säker hantering frigör tid

Idag sköter Advanias produkt- och logistikteam all hantering kring datorer för Radiator. I Advanias egna logistikcenter i Göteborg lagerhålls både nya datorer och datorer som är yngre än två år åt Radiator. Skulle en dator haverera skickar Advania samma dag en ny till användaren med returfraktsedel för den gamla datorn. Advania tar ansvar för hela produktens livscykel, vilket frigör mycket tid för Martin.

– Advania sköter allt. Jag sparar mycket tid på att inte behöva reparera, underhålla eller skicka all hårdvara. Vidare blir Radiators användare inte beroende av att jag alltid är tillgänglig.

Pålitliga leveranser säkerställer affärskritiska funktioner

Vid några tillfällen har Radiator drabbats av brand och inbrott. Händelser som ledde till att datorer förstördes. Tack vare att datorer fanns tillgängliga i Radiators lager hos Advania kunde nya snabbt levereras.

– För att Radiators användare ska kunna fortsätta arbeta, skapa ordrar och skicka ut fakturor är en omedelbar leverans av datorer verksamhetskritiskt på många sätt.

Innan Advanias produktteam tog över hanteringen av hårdvaruparken hade Radiator inte heller någon kontroll över beställningar av datorer och visste inte vilken dator som tillhörde vilken användare. Därmed var det även svårt att ha kontroll över kostnaderna och fakturering.

I dag leasas alla Radiators datorer på tre år men Advania sköter all faktureringen och hantering med partnern. Vid beställning skickas datorerna snabbt ut till respektive användare, med rätt registrering och tillbehör.

Samarbete framför allt

Advania har ett dedikerat kundteam som jobbar tätt tillsammans med Radiator, både för strategisk planering och omvärldsbevakning samt all operativ hantering. Ett lyhört team där relationen och förståelsen för kundens verksamhet står i fokus.

– Advania är mer än en vanlig leverantör. Vårt samarbete bygger på ett partnerskap där vi verkligen förstår varandras verksamheter.

Bra samarbete och kommunikation är nyckeln till att kunna hitta konstruktiva och snabba lösningar.

– När akuta problem uppstår och vi måste få ut datorer på en gång, jobbar alla tillsammans för att lösa problemet. Vi har inte en vanlig kund/leverantörsrelation utan är ett lag, säger Martin.

Vikten av hållbarhet

Radiator är ISO-certifierade och behöver en partner som arbetar med hållbarhet över hela produktens livscykel.

– Vi är trygga med Advanias hållbarhetsarbete. När det är dags att avveckla en dator vet vi att det sker på ett miljövänligt sätt som uppfyller våra miljökrav.

Advania arbetar aktivt med rådgivning och vägleder Radiator till att välja produkter som minskar miljöavtrycket i så hög utsträckning som möjligt. Detta har även en positiv påverkan på värdet av produkten när den ska säljas vidare på en eftermarknad. När en produkt ska fasas ut säkerställer Advania att datorerna avidentifieras och följer rutiner kring informationssäkerhet innan datorerna säljs vidare till marknader som är grönlistade länder av FN. Advania är mån om att gammal utrustning om möjligt ska kunna återanvändas på en eftermarknad och därmed få ökad livslängd. Det är en viktig del i Advanias hållbarhetsarbete.

Framförhållning och omvärldsbevakning

En del i samarbetet är att Advania proaktivt informerar Radiator om nyheter hos datortillverkare och andra faktorer som kan påverka tillgången och leveransen av datorer framöver, vilket har varit extra viktigt under de speciella omständigheter som pandemin har medfört.

– Tack vare information från Advania kunde vi agera snabbt och se till att vi fick hem hårdvara vi behövde. Jag känner mig ganska lugn och trygg med att Advania ser till att vi har det vi behöver.

Framtiden ligger i molnet

Radiator ligger långt fram i sin digitalisering, mycket tack vare Martin Halvarssons fokus på att utveckla digitala lösningar för att förenkla användares vardag. Han utvecklar appar för bland annat användarhantering, semesteransökan och frånvaroanmälan samt projekthantering. Framtiden för Radiator innebär mer molntjänster.

– Idag har vi har inte mycket molntjänster förutom Office 365, men kommer på sikt gå över mer till Azure.

Idag driftar och underhåller Advania även Radiators IT park, men i framtiden kommer relationen troligtvis utvecklas mot att tillsammans påbörja Radiators molnresa.

– Vi är mycket nöjda med Advania och ser fram emot ett fortsatt givande partnerskap, avslutar Martin Halvarsson.

Anm: Detta kundcase gjordes ursprungligen med Visolit, som förvärvades av Advania 2021.

Kontakta mig

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!