Kundcase | En IT-återvinningslösning som betalar tillbaka | Advania
Hållbarhet 2018.10.16

En IT-återvinningslösning som betalar tillbaka

När Skellefteå kommun skulle kassera ett större antal uttjänta datorer, kom Advania med ett motförslag. Resultatet blev en miljon kronor tillbaka till kommunkassan och en hållbar återvinning av samtliga datorer.

– Vi har i dag väldigt mycket IT-utrustning som går ut i verksamheterna. Den vill vi förstås få tillbaka och hantera på ett bra sätt, säger Stina Söderberg, kvalitetsutvecklare på Skellefteå kommun.

Precis det kunde hon göra med Advanias återtagstjänst som hjälper våra kunder att applicera ett mer cirkulärt tänk på hanteringen av sina datorer. Vi har ett upplägg som hanterar allt från återtag av begagnad utrustning till destruktion eller rekonditionering och vidareförsäljning.

– Det bästa är förstås om man redan vid köpet tänker på vad som ska hända med datorerna när de inte fungerar eller behövs längre. Att betrakta hela livscykeln redan vid inköpstillfället blir idag allt vanligare,
förklarar Daniel Coquard på Advania i Luleå.

Ofta hamnar gamla datorer på soptippen, vilket är helt onödigt. I stället kan vi hjälpa till med en trygg process där vi börjar med att hämta datorerna i säkra skåp, för att sedan radera all data och återvinna datorerna på ett miljövänligt sätt. Beroende på vilket skick de är i kan de också komma att säljas vidare.

I fallet med Skelllefteås avlagda datorer blev lösningen en kombination av dessa. En tiondel av apparaterna kasserades, givetvis med intyg på att all data är raderad från enheten och att återvinning skett på bästa sätt. Övriga datorer kunde vi sälja vidare på andrahandsmarknaden, vilket inbringade cirka en miljon kronor till kommunkassan.

– Att tjänsten gav pengar tillbaka till verksamheten, var ju ett extra plus. Men viktigast är ändå att allt hanterades datasäkert och att vi inte belastar miljön mer än nödvändigt, säger Stina Söderberg på Skellefteå kommun.

Anm: Detta kundcase gjordes ursprungligen med Hi5, som förvärvades av Advania 2021.

Kontakta mig

Manager Logistics & Service

Magnus Pihl

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!