Nyhet | Advania håller utbildning med Google & Malmö Stad | Advania
Nyhet 2022.06.22

Advania arrangerar en stor utbildningsinsats med Google och Malmö Stad

Under 10 veckor i höst 2022 kommer Advania att leda en stor kompetenshöjande utbildningsinsats i Google certifierad pedagog, nivå 1 för grundskolans pedagogiska personal. Uppdraget sker i samarbete med Google for Education och Digitaliseringsenheten på grundskoleförvaltningen i Malmö.

Det främsta syftet med utbildningsinsatsen är att öka den pedagogiska personalens digitala kompetens när det gäller att använda Googles verktyg för att fördjupa elevernas lärande. De olika utbildningstillfällena kommer sändas live online varje vecka från vecka 34 till vecka 43. Advanias Pedagogiska utvecklingsledare Gunilla Möller håller i utbildningarna och har med sig olika konsulter varje gång. Det blir både genomgång och workshop i grunderna i Google Workspace for Education med en hel del praktiska tips på hur dessa kan användas i klassrummet i olika ämnen och med elever i olika åldrar.

– Just nu arbetar vi med att bygga upp en webbsida för utbildningen med mängder av övningsmaterial och filer som deltagarna kommer kunna ladda ner, revidera och använda direkt i sin undervisning, säger Gunilla Möller. Utbildningarna spelas in och kommer även de läggas upp löpande på denna sida.

Ett annat mål med utbildningsinsatsen är att öka andelen Google-certifierade pedagoger på nivå 1 i grundskoleförvaltningen till 30 % av Malmös pedagoger. Det är dock pedagogernas kunskapsförflyttning som är det viktiga och inte själva certifikatet i sig, även om det är ett bevis på grundläggande kunskaper i användandet av Google Workspace for Education.

– Malmö stad är en ledande stjärna i digitalisering, säger Isabel Miranda Gonzalez, Education Manager Google. Malmö stad förser sina elever och pedagoger med en egen enhet och tar ett till steg framåt genom att försäkra sig om att alla pedagoger får en adekvat digital kunskap. Detta kommer i sin tur att skapa en mer jämlik och tillgänglig undervisning i Malmö stads skolor och på så sätt förbereda eleverna ännu bättre för den digitala framtiden.

Detta är en alldeles unik utbildningsinsats för Malmö Stads pedagoger. Genom att delta under insatsens 10 veckor kommer pedagogerna att få både inspiration och kunskap i hur Googles verktyg kan användas på olika pedagogiska och effektiva sätt i klassrummet.

– Insatsen kommer att stärka lärarnas kompetensnivå vilket i sin tur leder till att Malmö stads elever får en högre kvalitet i deras dagliga undervisning, säger Leonidas Papagianis, skolspecialist på Advania.

Läs mer information om insatsen på Malmö stads sida.

Har du frågor kring utbildningen?

Hör av dig till oss!

Utbildningsansvarig för förskola och skola

Gunilla Möller

Sales Manager Education

Leonidas Papagianis

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!