INDUSTRY INNOVATION | OFFENTLIG SEKTOR

Ethernet-Link

Här beskriver vi tjänsten Ethernet-Link, dess ingående komponenter och dess tillägg.

Allmänt om tjänsten

När vi pratar om kommunikation så är det just datakommunikation vi tänker på. Vi är experter och har tekniker som enbart arbetar med datakommunikation – varje dag, året runt.

I dag har de allra flesta ett behov av datakommunikation, det är svårt att välja bort det. Antingen finns det datorer i företaget som ska kommunicera med varandra, kontor ska kommunicera med kontor på annan ort eller så är det system som kommunicerar med andra system. Allt det här handlar om datakommunikation och det måste bara fungera. Står det stilla – då ligger ofta hela, eller delar av verksamheten nere. Att inte komma åt dokument, skrivare eller sitt affärssystem kan ge ödesdigra konsekvenser. Ett avbrott på datakommunikationen leder ofta till ökade kostnader. Behoven ser naturligtvis olika ut utifrån vilken typ av verksamhet man driver. Därför kan vi anpassa oss efter vad ni behöver och vilka kvalitetsnivåer ni vill nå.

Vi är en internetleverantör. Vi ser till att ni antingen nyttjar ett öppet stadsnät där vi tillhandahåller tjänsten, eller så tar vi helt enkelt ansvar för hela förbindelsen – ända fram till er som kund. Det senare alternativet erbjuder högsta servicenivå och skulle problem uppstå så är vi snabbt på plats för åtgärd. Vi är engagerade i det vi gör. Därför har vi också en mer flexibel, serviceinriktad och mer kunnig inställning till att leverera datakommunikation än konventionella volyminriktade bredbandsleverantörer. Eftersom vi enbart jobbar med företag och organisationer vet vi också vilka förutsättningar som krävs för datakommunikationslösningar i företagsvärlden.

 • Ethernet-Link bygger på Advanias stamnät och 10 Gigabits Ethernetteknik
 • Stamnätet är byggt i ringstruktur för maximal redundans
 • Tjänsten erbjuder Layer2 konnektivitet mellan valda adresser. Layer 2 innebär att adresserna inom avtalet sitter på samma IP-nät, detta för att ha samma IP-nummerplan på olika kontor eller om kunden själv vill hantera routing
 • Tjänsten kan användas för att koppla samman två eller fler kontor samt för kopplingar till Advanias datacenter

Dedikerad bandbredd

Symmetrisk garanterad bandbredd från 2 Mbit till 1000 Mbit, kundens val efter behov och samråd med Advania.

Kvalitet

Tjänstens tillgänglighet kan avtalas i flera nivåer beroende på kundens önskemål och finns redovisade i separat SLA dokument.

För varje adressförfrågan gör vi kontroller mot samtliga möjliga nätägare. Det kan som exempel vara det lokala stadsnätet, Skanova/Telia eller andra operatörer.

Trots att Advania ofta hyr exempelvis svartfiber eller kopparnät av tredje part tar vi alltid fullt ansvar för tjänsten.

Felanmälan sker alltid direkt till Advania.

Tilläggstjänster

Burst

 • Burst är ett tillval som innebär att man kan nyttja högre än avtalad bandbredd
 • Om tjänstens kapacitet är t ex 100 Mbit kan kunden använda 1 Gbit/s mot en rörlig kostnad
 • Bandbredden mäts 95th percentile
 • Kostnaden beräknas genom att mäta trafikgenomsnittet under fem minuters intervall, bortse från 5 % av de högsta mätvärdena
 • Eventuell överskjutande kapacitet avrundas upp till närmsta Mbit och faktureras månadsvis i efterskott

Redundans

 • Redundans innebär att kunden får dubbla anslutningar med automatisk failover
 • Vid driftavbrott på primäranslutningen skiftas automatiskt trafiken till sekundäranslutningen

Redundans


Redundant CPE

 • Redundans kan kompletteras med redundant CPE
 • Vid driftavbrott på primär CPE flyttas trafiken automatiskt till sekundär CPE

Redundant CPE


Full diversitet

 • Anslutningarna kan levereras med full diversitet
 • Detta innebär att anslutningarna är helt separerade hela vägen från kund till Advania