IP-link

I det här dokumentet beskriver vi tjänsten Hantering av persondatorer, dess ingående komponenter och dess tillägg.

Allmänt om tjänsten

När vi på Advania pratar om kommunikation så är det just datakommunikation vi tänker på. Vi är experter och har Advaniatekniker som enbart arbetar med kommunikation – varje dag, året runt.

I dag har de allra flesta ett behov av datakommunikation, det är svårt att välja bort det. Antingen finns det datorer i företaget som ska kommunicera med varandra, kontor ska kommunicera med kontor på annan ort eller så är det system som kommunicerar med andra system. Allt det här handlar om kommunikation och det måste bara fungera.

Står det stilla – då ligger ofta hela, eller delar av verksamheten nere. Att inte komma åt dokument, skrivare eller sitt affärssystem kan ge ödesdigra konsekvenser. Ett avbrott på kommunikationen leder ofta till ökade kostnader. Behoven ser naturligtvis olika ut utifrån vilken typ av verksamhet man driver. Därför kan vi anpassa oss efter vad ni behöver och vilka kvalitetsnivåer ni vill nå.

Vi är en internetleverantör som antingen kan se till att ni nyttjar ett öppet stadsnät där vi tillhandahåller tjänsten, eller så tar vi helt enkelt ansvar för hela förbindelsen – ända fram till er som kund. Det senare alternativet erbjuder högsta servicenivå och skulle problem uppstå så är vi snabbt på plats för åtgärd. Vi är engagerade i det vi gör. Därför har vi också en mer flexibel, serviceinriktad och mer kunnig inställning till att leverera datakommunikation än konventionella volyminriktade bredbandsleverantörer. Eftersom vi enbart jobbar med företag och organisationer vet vi också vilka förutsättningar som krävs för datakommunikationslösningar i företagsvärlden.

 • IP-Link bygger på Advanias stamnät och 10 Gigabits Ethernetteknik.
 • Stamnätet är byggt i ringstruktur för maximal redundans.
 • Tjänsten erbjuder Layer3 konnektivitet mellan valda adresser. Layer 3 innebär att man skiljer adresserna inom avtalet med router, detta för att ha olika IP-nummerplan på olika kontor.
 • Tjänsten kan användas för att koppla samman två eller fler kontor samt för kopplingar till Advanias datacenter.

 

Dedikerad bandbredd

Symmetrisk garanterad bandbredd från 2 Mbit till 1000 Mbit, kundens val efter behov och samråd med Advania.

 

Kvalitet

Tjänstens tillgänglighet kan avtalas i flera nivåer beroende på kundens önskemål och finns redovisade i separat SLA dokument.

Advania gör för varje adressförfrågan kontroller mot samtliga möjliga nätägare.

Det kan som exempel vara det lokala stadsnätet, Skanova/Telia eller andra operatörer.

Trots att Advania ofta hyr tex svartfiber eller kopparnät av tredje part tar Advania alltid fullt ansvar för tjänsten.

T.ex. sker felanmälan alltid direkt till Advania.

 

Tilläggstjänster

Burst

 • Burst är ett tillval som innebär att man kan nyttja högre än avtalad bandbredd.
 • Om tjänstens kapacitet är t ex 100 Mbit kan kunden använda 1 Gbit/s mot en rörlig kostnad.
 • Bandbredden mäts 95th percentile.
 • Kostnaden beräknas genom att mäta trafikgenomsnittet under fem minuters intervall, bortse från 5 % av de högsta mätvärdena.
 • Eventuell överskjutande kapacitet avrundas upp till närmsta Mbit och faktureras månadsvis i efterskott.

Redundans

 • Redundans innebär att kunden får dubbla anslutningar med automatisk failover.
 • Vid driftavbrott på primäranslutningen skiftas automatiskt trafiken till sekundäranslutningen.

Redundans

Redundant CPE

 • Redundans kan kompletteras med redundant CPE.
 • Vid driftavbrott på primär CPE flyttas trafiken automatiskt till sekundär CPE.

Redundant CPE

Full diversitet

 • Anslutningarna kan levereras med full diversitet.
 • Detta innebär att anslutningarna är helt separerade hela vägen från kund till Advania.

Full diversitet