Industry Innovation | Offentlig sektor

LAN

I det här dokumentet beskriver vi tjänsten Hantering av persondatorer, dess ingående komponenter och dess tillägg.

Allmänt om tjänsten

Nätverket är en viktig faktor för att få en fungerande och effektiv IT-miljö på arbetsplatsen. Som tjänst innebär det att kunden hyr funktioner och inte längre behöver äga och ta det funktionella ansvaret för sitt lokala nätverk. Kunden slipper drift, underhåll och investeringar i hårdvara.

Detta enda som behövs är kablage i kundens lokaler. Finns det inget fastighetsnät (kablage) hjälper vi kunden att få detta installerat mot gällande prislista.

Vi installerar en eller flera switchar hos kunden och kopplar samman nätverket.

Advania erbjuder en energieffektiv Gigabit Ethernet-switch för nätverksåtkomst med inbyggda 10 GbE-upplänkar. Switcharna har funktioner och hastigheter med hög prestanda via en icke-blockerande arkitektur som hanterar oväntade trafikbelastningar på ett snabbt och enkelt sätt. Dessa switchar erbjuder enkel hantering och skalbarhet via en stackarkitektur på 40 Gbit/s (full duplex) med hög tillgänglighet.

I tjänsten ingår allt som krävs för en säker och stabil lösning och kunden betalar ett fast pris per switch och månad

  • Hårdvara i form av managerade switch
  • Installation av hårdvara på plats
  • Driftsättning av tjänsten
  • Inkoppling av kunds utrustning vid uppstart
  • Inkoppling av skrivare vid uppstart
  • Managerade lan-portar
  • Drift
  • Övervakning
  • En mängd olika funktioner i företagsklass inklusive öppna standard-protokoll
  • Smart teknik för integration underlättar smidig drift av nätverk med flera leverantörer


Kunden får ett kostnadseffektivt och modernt nätverk som uppfyller högt ställda krav på säkerhet och tillgänglighet. Vi tar ansvar för drift, övervakning, service och underhåll. Hela lösningen dokumenteras kontinuerligt för att lätt kunna genomföra felsökning vid problem. Alla kan ansluta sig till nätverket oberoende av hårdvara, BOYD (Bring your own Device).

 

Tillägg

Advania  tillhandahåller en stor konsultorganisation som är behjälplig vid installation av nya datorer, skrivare eller annan hårdvara/mjukvara på kontoret. Detta debiteras löpande enligt gällande timpris.