INDUSTRY INNOVATION | OFFENTLIG SEKTOR

Mobiltelefon och pekplatta som funktion

I det här dokumentet beskriver vi tjänsten Mobiltelefon och pekplatta som funktion, dess ingående komponenter och dess tillägg.

Allmänt om tjänsten

Advania erbjuder en gedigen portfölj av mobiltelefoner och pekplattor som omfattar produkternas hela livscykel. En mobiltelefon eller en pekplatta blir till en fast kostnad där all service ingår, från leverans och installation till återtagande av uttjänt utrustning. Från E-serviceportalen (Webbportal) kommer behöriga användare åt utbudet av produkter och tillbehör för att effektivt kunna göra beställningar.

 

Analys och rådgivning

Advania hjälper er att välja rätt mobiltelefon eller pekplatta. Vi erbjuder mobiltelefoner och pekplattor utifrån era behov av funktion.

Livscykel

 

Finansiering

Vi erbjuder enkla och effektiva finansieringslösningar där era behov styr upplägg och innehåll till en fast månadskostnad. En faktura per betalningsperiod för hela lösningen. Vi hanterar även utrullning av utrustning och avtalsövergångar. Vi kan också lösa in din befintliga utrustning för en smidig övergång till ny miljö eller plattform.

 

Konfiguration och imagehantering

Tjänsten omfattar både mobiltelefoner, pekplattor och olika tillbehör. Tjänsten inkluderar installation av programvaror eller tillbehör som köps i samband med själva telefonen/pekplattan.

 

Hantering

Vi erbjuder traditionell konfiguration av mobiltelefoner och pekplattor innan leverans (genom en programvara, ett sk MDM verktyg).

 

Stöldskyddsmärkning

Med ID Security standard stöldskyddsetikett får ni en kombinerad stöldskydds/inventariemärkning och kostnadsfri registrering i databas.

 

Leverans och installation

Vi levererar installerade och funktionstestad utrustning direkt till era kontor. Vi tar även tillbaka din gamla utrustning när vi levererar ny.

 

Helpdesk och service

Vid felanmälan får ni direkt support från vår Servicedesk helgfria arbetsdagar året runt. Behöver ni utökad support och fjärrövertag av användarens mobiltelefon eller pekplatta erbjuder vi självklart det (se även Tjänstebeskrivning Hantering av Mobiltelefon och pekplatta). Service på utrustningen ingår under avtalstiden och sker genom reparation, utbyte eller låneenhet.

 

Återtag

Våra återtagstjänster omfattar all uttjänt elektronik och IT, oavsett var denna inköpts. Vi erbjuder olika nivåer av återtagstjänster för att just dina miljö- och kvalitetskrav skall uppnås. Vi ordnar med allt från insamlingsburar till säkerhetsskåp samt säkerställer professionell radering på alla produkter.

 

Detaljerad beskrivning av tjänsten, vad som ingår och vad som är tillägg

I nedan beskrivning har vi tydliggjort vad som ingår i tjänstens fasta pris och vad som är ett tillägg till tjänsten.

I tjänstens månadskostnad ingår

 • Mobiltelefoner och pekplattor av standardmodeller som byts då fastställd livslängd gått ut.
 • Underhåll av hårdvarustandard med byte av standard modeller i samband med tillverkarnas förändringar av sortiment och verksamhetens krav.
 • Underhåll av standard för image och applikationer.
 • Enkel beställning hos Advania via Webbportal, mail eller via telefon
 • Prisoptimering vid inköp och finansiering av Advania för att säkerställa en tjänst till ett bra pris.
 • Kundunikt lager hos Advania för snabb leverans vid beställning.
 • Leverans konfigurerad och märka mobiltelefoner och pekplattor med alla användarens applikationer förinstallerade från Advania logistikcenter.
 • Dokumentation av mobiltelefoner och pekplattor i Asset-system för enkel hantering vid service och livslängdsutbyte.
 • Underhåll av de stödsystem som ingår i leveransen.
 • Advanias servicedesk och serviceorganisation för enkel service med fastställda SLAer vid hårdvaru- och mjukvarufel samt vid behov av förändringar på mobiltelefoner och pekplattor.
 • Miljöoptimerad hantering av leveranser och återanvänding/återvinning av utbytt hårdvara.
 • Återtag av gammal hårdvara, elektronikåtervinning och radering av data.
 • Leveransuppföljning av Advanias personal nära dig för att säkerställa att levererad tjänst lever upp till avtalade nivå och verksamhetens behov.
 • Fastställda Servicenivåer enligt bilaga1.

 

Följande tjänstekomponenter ingår i tjänsten

 • Underhåll av tjänstekatalog
 • Mobiltelefon standard/Pekplatta standard
 • Applikationer standard
 • Prisoptimering
 • Leveransuppföljning
 • Finansiering
 • Beställningstjänst
 • Koordinering tjänst/produkt
 • Inköpstjänst
 • Lagerhantering
 • Märkning
 • Konfigurering
 • 2nd line Servicedesk
 • Hårdvaruservice (break/fix)
 • Stödsystem underhåll
 • Image underhåll
 • Återtag
 • Elektronikåtervinning
 • Radering av data

 

Tillägg till tjänsten som erbjuds med en rörlig kostnad eller som en del av tjänsten Hantering av Mobiltelefon och pekplatta

 • Applikationspaketering genom centralt hanteringssystem (MDM)
 • På plats support (övrigt)
 • Underhåll av image.
 • Säkerhetsunderhåll med patchning och virusskyddsuppdatering
 • Patchning av OS

 

1 Om inget annat anges gäller Advanias SLA-modell, för villkor se bilaga ” SLA IT-mästaren 2016”