Industry Innovation | Offentlig sektor

Persondatorer som tjänst

I det här dokumentet beskriver vi tjänsten Hantering av persondatorer, dess ingående komponenter och dess tillägg.

Allmänt om tjänsten

Advania erbjuder en gedigen portfölj av produktnära tjänster som omfattar en produkts hela livscykel. En arbetsstation blir till en fast kostnad där all service ingår, från leverans och installation till återtagande av uttjänt utrustning. Från E-serviceportalen (Webbportal) kommer behöriga användare åt utbudet av produkter och tillbehör för att effektivt kunna göra beställningar.

 

Analys och rådgivning

Advania hjälper er att välja rätt produkt för en förbättrad klientplattform. Vi erbjuder klienter utifrån era behov av funktion.

Livscykel

 

Finansiering

Vi erbjuder enkla och effektiva finansieringslösningar där era behov styr upplägg och innehåll till en fast månadskostnad. En faktura per betalningsperiod för hela lösningen. Vi hanterar även utrullning av utrustning och avtalsövergångar. Vi kan också lösa in din befintliga utrustning för en smidig övergång till ny miljö eller plattform.

 

Konfiguration och imagehantering

Tjänsten omfattar både stationär och bärbar utrustning och inkluderar installation av programvaror eller hårdvarukomponenter som köps i samband med själva datorn.

 

Imagehantering - kloning klient/server

Vi erbjuder traditionell image konfiguration av klienter och servers innan leverans. Fördelen med Imagekonfigurering/ kloning är att alla program och applikationer som du använder dig av redan finns i maskinen efter att tjänsten utförts.

 

Stöldskyddsmärkning

Med ID Security standard stöldskydds-etikett får ni en kombinerad stöldskydds/inventariemärkning och kostnadsfri registrering i databas.

 

Leverans och installation

Vi levererar installerade och funktionstestad utrustning direkt till era kontor. Vi tar även tillbaka din gamla utrustning när vi levererar ny.

 

Helpdesk och service

Vid felanmälan får ni direkt support från vår Servicedesk helgfria arbetsdagar året runt. Behöver ni utökad support och fjärrövertag av användarens dator erbjuder vi självklart det (se även Tjänstebeskrivning Hantering av Persondatorer). Service på utrustningen ingår under avtalstiden, och sker genom reparation, utbyte eller lånemaskin.

 

Återtag

Våra återtagstjänster omfattar all uttjänt elektronik och IT, oavsett var denna inköpts. Vi erbjuder olika nivåer av återtagstjänster för att just dina miljö- och kvalitetskrav skall uppnås. Vi ordnar med allt från insamlingsburar till säkerhetsskåp samt säkerställer professionell radering på alla produkter.

 

Detaljerad beskrivning av tjänsten, vad som ingår och vad som är tillägg

I nedan beskrivning har vi tydliggjort vad som ingår i tjänstens fasta pris och vad som är ett tillägg till tjänsten.

I tjänstens månadskostnad ingår

 • Hårdvara av standardmodeller som byts då fastställd livslängd gått ut.
 • Underhåll av hårdvarustandard med byte av standard modeller i samband med tillverkarnas förändringar av sortiment och verksamhetens krav.
 • Underhåll av standard för image och applikationer.
 • Enkel beställning hos Advania via Webbportal, mail eller telefon
 • Prisoptimering vid inköp och finansiering av Advania för att säkerställa en tjänst till bra pris.
 • Lager av produkter för snabb leverans vid beställning.
 • Leverans av, konfigurerad, imageladdad och märkt IT-arbetsplats med alla användarens applikationer förinstallerade från Advanias logistikcenter.
 • Dokumenterad IT-arbetsplats i Asset-system för enkel hantering vid service och livslängdsutbyte.
 • Underhåll av image.
 • Advania servicedesk och serviceorganisation för enkel service med fastställda SLAer vid hårdvaru- och mjukvarufel samt vid behov av förändringar på IT-arbetsplatsen.
 • Miljöoptimerad hantering av leveranser och återanvändning/återvinning av utbytt hårdvara.
 • Återtag av gammal hårdvara, elektronikåtervinning och radering av data.
 • Leveransuppföljning av Advanias personal nära dig för att säkerställa att levererad tjänst lever upp till avtalade nivå och verksamhetens behov.
 • Fastställda Servicenivåer enligt bilaga1.

 

Följande tjänstekomponenter ingår i tjänsten

 • Underhåll av tjänstekatalog
 • Hårdvara standard
 • Applikationer standard
 • Prisoptimering
 • Leveransuppföljning
 • Finansiering
 • Beställningstjänst
 • Koordinering tjänst/produkt
 • Inköpstjänst
 • Lagerhantering
 • Märkning
 • Imageladdning
 • Konfigurering
 • 2nd line Servicedesk
 • Hårdvaruservice (break/fix)
 • På plats support (garanti)
 • Image underhåll
 • Återtag
 • Elektronikåtervinning
 • Radering av data

 

Tillägg till tjänsten som erbjuds med en rörlig kostnad eller som en del i tjänsten Hantering av persondatorer

 • Applikationspaketering
 • Applikationsdistribution
 • På plats support (övrigt)
 • Säkerhetsunderhåll med patchning
 • Säkerhetsunderhåll virusskyddsuppdatering
 • Underhåll av de stödsystem

 

1 Om inget annat anges gäller Advanias SLA-modell, för villkor se bilaga ” SLA IT-mästaren 2016”