Industry innovation | offentlig sektor

Tredjepartsintegration

Allmänt om tjänsten

Stödtjänsten tredjepartsintegration är en sammanställning av några av Advanias tjänster som syftar till att integrera Advanias leverans med tredjeparts leverans. Integration syftar till att tekniskt och/eller administrativt sammankoppla Advanias tjänst med tredjeparts leverans, allt för att skapa en så homogen och välfungerande IT-leverans som möjligt.

Tjänster för smidigare inloggning och behörighetshantering

För att skapa en smidig synkroniserad inloggning där användaren inte tvingas logga in i flera olika domäner krävs så kallade single-sign on-tjänster eller sammankoppling av katalogtjänster. Exempel på sådana tjänster är AD Connect, SSO AD Federation Service och Azure Active Directory.

AD Connect

AD connect: Hette tidigare DirSync (Directory Synchronization); Vid användande av Office 365 krävs tjänsten för att synkronisera upp användarens lösenord i verksamhetens egna AD till Office 365 då Office 365 är en extern publik molntjänst byggd i eget AD. Detta sker med en fördröjning på två minuter. Vid nya användare tar det 3 timmars synkroniseringstid. Använder man inte AD connect måste användaren logga in i tredjepartsprogrammet Microsoft Office 365 separat. AD connect är en tjänst som debiteras månadsvis till fast pris per domän av Advania.

SSO AD Federation Services

Knyter samman två AD (Active Directory/Katalogtjänster). Med federation genom ADFS autentiseras användarna direkt mot domänkontrollanten, vilket innebär att lösenord som byts ut fungerar omgående. (Tjänsten AD connect innebär en fördröjning på två minuter.) Nya användare synkroniseras omgående. ADFS kräver två servrar (virtuella eller fysiska) där en av servrarna har ADFS Proxy och den andra är själva ADFS. Det krävs också ett publikt SSL-certifikat. Tjänsten debiteras per månad till fastpris av Advania.

Azure Active Directory

När medarbetarna tar med sina privata enheter (datorer, mobiltelefoner, surfplattor) till arbetet och använder lättillgängliga så kallade SaaS-applikationer (molntjänster) är det svårt att upprätthålla kontrollen över deras applikationer, både inom verksamhetens IT-miljö (tjänsten) och på publika molnplattformar levererade av tredjepart.

Tjänsten Microsoft Azure Active Directory (som är en molntjänst i sig själv) kopplar samman inte bara inloggning i verksamhetens IT-domän med Microsofts molntjänster, utan även en lång rad andra program och molntjänster så som Facebook at Work, Citrix, Citrix GoToMeeting, Docusign, Salesforce och Google Apps. Tjänsten gör det möjligt att från ett ställe ändra behörighet eller lösenord till alla de molntjänster som har anslutits oavsett vilken typ av enhet användaren arbetar på. Ett typiskt scenario är en medarbetare som ska sluta: hur säkerställer man att alla verksamhetsanslutna molntjänster av-aktiveras om användaren har separata inloggningar för varje tjänst? I ett sådant läge gör Azure Active Directory det möjligt att administrera inloggningen centralt från en tjänst. Det är alltså både en Single Sign On-tjänst samt ett verktyg för att snabbt kunna förändra behörigheter. Tjänsten faktureras som hyrlicens per månad av Advania.

Tredjepartsleverantör

Anslutning för tredjepart mot tjänsten

En viktig framgångsfaktor i varje leverans är vårt samarbete med tredjepart (t.ex. systemleverantör och printleverantör). Ett nära samarbete underlättar våra kunders dagliga verksamhet och säkrar upp så att uppdateringar och andra förändringar alltid kan ske på bästa sätt.

I Advanias åtagande ingår det att etablera en säker anslutning mot miljön för tredjepart. Det innebär även att tredjepart tilldelas supportkonto och administratörskonto (med tilldelad behörighet som överenskommes med kund) för att kunna felhantera och underhålla kundens applikationer. Administratörskonto är tidsbegränsat och kräver en beställning från kund. Tredjepartsinloggning debiteras som en månadsvis tjänst precis som andra användarkonton.

Licenser och licenshantering

Advania är licenspartner med alla större programvarulevrantörer som brukar förekomma i våra driftmiljöer. Licenser administreras, rapporteras och faktureras normalt av Advania i egenskap av tjänsteleverantör/ driftleverantör. Detta innebär att kunden inte behöver administrera licenshanteringen. Advania fakturerar ingående licenser tillsammans med tjänsten. Licenser i outsourcade driftmiljöer faktureras normalt månadsvis och användandet kan lika så förändras månadsvis. Hanteringen är avsevärt mer flexibel och kostnadseffektiv än äldre tiders kundadministrerade licensförvaltning. I många fall administrerar, rapporterar och fakturerar även Advania tredjepartsleverantörers molntjänster, exempelvis Microsofts Onlinetjänster så som Office 365. I Advanias leverans ingår all typ av licenshantering såsom inventering och rapportering samt att tillhandahålla och ansvara för licenserna i leveransen. Licenshanteringen i sig är kostnadsfri.