Kemikalieskatten

SÅ FUNGERAR SKATTEN

Skatten är baserad på respektive produkts nettovikt, exklusive förpackning (inte mängden kemikalier per produkt). Skattens storlek för produkterna, med tulltaxenummer enligt tabellen ovan, är 120 kr/kg, dock maximalt 320 kr/per produkt. Efter 1 augusti 2019 höjs skatten till 160 kr/kg, maxbelopp 440 kr.

Exempel: 

En dator som väger 1,45 kg: 1,45 * 120 = 174 kronor.*
Skatt skall betalas med 174 kronor. 

*Efter 1 augusti: 1,45 kg * 160 = 232 kronor.

Avdrag

Om produkten saknar de farliga flamskyddsmedlen får man göra avdrag med 50% alternativt 90%, av skattebeloppet. Avdragets storlek beror bland annat på vilken typ av flamskyddsmedel som varan är fri från. De delar av produkten som kontrolleras är produktens moderkort (utan komponenter) och alla plastdelar som väger mer än 25 gram. 

Det finns ingen möjlighet att helt slippa skatten. 

Exempel nutid: 

En dator som väger 1,45 kg. (Kraven för att få göra avdrag med 50% av skatten är uppfyllda.) 
Skatt brutto: 1,45 kg x 120 = 174 kronor
Avdrag: 174 x 0,5 = 87 kronor
Skatt netto: 87 kronor (174 – 87)
Skatt skall betalas med 87 kronor. 

Exempel från 1 augusti

En dator som väger 1,45 kg. (Kraven för att få göra avdrag med 50% av skatten är uppfyllda.) 
Skatt brutto: 1,45 kg x 160 = 232 kronor 
Avdrag: 232 x 0,5 = 116 kronor
Skatt netto: 116 kronor (232 – 116) 
Skatt skall betalas med 116 kronor.
 

Vad behöver jag som kund göra?

Ni behöver inte göra någonting då kemikalieskatten, per automatik, kommer att påföras per artikel och faktureras enligt de regler och lagar som gäller. Leveranser av de påverkade produktgrupperna som sker efter den första augusti kommer omfattas av skattehöjningen. 

 

Erik Werner

Manager, Business Support
erik.werner@advania.com
+46 704 543 578 

MER INFORMATION 

På Skatteverkets hemsida finns mer information om kemikalieskatten. Nya frågor och svar presenteras här löpande, varför det kan vara lämpligt att besöka denna sida. 

Man kan även ställa frågor till Skatteverket här

Du kan även kontakta Erik Werner på Advania för mer information.

?i