Kemikalieskatten

INFORMATION OM KEMIKALIESKATTEN

Riksdagen antog i november 2016 en ny lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. De kemikalier som kommer att beskattas är flamskyddsmedel, där produkter som sätts på marknaden från och med den 1 juli 2017 kommer att beskattas. 

PRODUKTER SOM BESKATTAS

De produkter som omfattas av kemikalieskatten är vissa vit- och elektronikvaror som definieras med hjälp av tulltaxans indelning i KN-nummer (Kombinerade nomenklaturen). 

Det är tabellen som gällde 1/1 2015 som skall användas. Nedan finns de IT-produkter, både konsument- och företagsprodukter, som omfattas av skatten. OBS!: Skrivare omfattas inte. 

Produktkategorier KN-Nummer (tulltaxenummer)   
Datorer, läsplattor m.m. 847130
847141
847149
Telefoner, routrar och trådlösa nätverk m.m.
851711
851712
851718
851762
Skärmar
852851
852859
Spelkonsoler m.m.  940450


Notera att det för närvarande råder oklarhet om olika tillbehör, såsom möss, tangentbord, AC-adaptrar m.m. skall ingå i berikning av vikt och skatt. 

SÅ FUNGERAR SKATTEN 

Skatten är baserad på respektive produkts nettovikt, exklusive förpackning (inte mängden kemikalier per produkt). Skattens storlek för produkterna, med tulltaxenummer enligt tabellen ovan, är 120kr/kg, dock maximalt 320 kr/per produkt. 

Exempel: 

En dator som väger 1,45 kg: 1,45 * 120 = 174 kronor 

Skatt skall betalas med 174 kronor. 

AVDRAG 

Om produkten saknar de farliga flamskyddsmedlen får man göra avdrag med 50% alternativt 90%, av skattebeloppet. Avdragets storlek beror bland annat på vilken typ av flamskyddsmedel som varan är fri från. De delar av produkten som kontrolleras är produktens moderkort (utan komponenter) och alla plastdelar som väger mer än 25 gram. 

Det finns ingen möjlighet att helt slippa skatten. 

Exempel: 

En dator som väger 1,45 kg. (Kraven för att få göra avdrag med 50% av skatten är uppfyllda.) 

Skatt brutto: 1,45 kg x 120 = 174 kronor 

Avdrag: 174 x 0,5 = 87 kronor 

Skatt netto: 87 kronor (174 – 87) 

Skatt skall betalas med 87 kronor. 

Vad behöver jag som kund göra?

Din affär med Caperio kommer att vara oförändrad då kemikalieskatten, per automatik, kommer att påföras per artikel och faktureras enligt de regler och lagar som gäller. 

MER INFORMATION 

På Skatteverkets hemsida finns mer information om kemikalieskatten. Nya frågor och svar presenteras här löpande, varför det kan vara lämpligt att besöka denna sida. 

Man kan även ställa frågor till Skatteverket här

Du kan även kontakt Erik Werner på Advania för mer information. 

Erik Werner

Tel: +46 (0)70 454 35 78
E-post: Erik.werner@advania.se

?i