"På serviceverkstaden är vi en del av lösningen"

Artiklar
13.05.2020

“På Serviceverkstaden är vi en del av lösningen”

På Advanias Serviceverkstad, som drivs av Advania Workplace, hjälper man verksamheter att minska sin klimatpåverkan genom att reparera och uppdatera IT-utrustning. Som bonus möjliggör Serviceverkstadens arbete att kunderna kan lägga ned mindre tid på supportärenden, då alla fabrikat skickas in till samma verkstad.

Lars Segolsson på Serviceverkstaden i Bromma

Advania Workplace är ett affärsområde inom Advania som hjälper arbetsplatser att bli moderna och mobila. Advania Workplace gör det enkelt att jobba i en digital vardag, utan oro för krångel med varken hård- eller mjukvara. Medarbetarna är alltid utrustade med de bästa enheterna för syfte och miljö.

En viktig del i arbetet handlar även om att hjälpa kunderna att ta ansvar för hårdvarans livscykel. Idag är välfungerande IT-utrustning helt centralt för många verksamheter. Det går helt enkelt inte att utföra sina uppgifter utan rätt tekniska förutsättningar. Hårdvara behövs!

Kanske är det just vikten av att allt bara funkar som lett till de ökade inköpen av IT-produkter. Istället för att laga köper många nytt, trots att det - med rätt kunskap - går att laga en stor del av utrustningen som idag kasseras. Det här vill Advania Workplace ändra på.

Gänget på serviceverkstaden

Ett one-stop shop för hårdvara som behöver lite kärlek

För att hjälpa företagen att, i högre utsträckning, ta tillvara på sin utrustning startade man den egna verkstaden - ett one-stop shop för hårdvara som behöver repareras eller tas om hand. 

Lars Segolsson är team manager på Serviceverkstaden. Här jobbar totalt 21 medarbetare, både tekniker och administrativ personal. Idag hanterar de över 2500 ärenden varje månad. 2018, när verkstaden var nystartad, låg siffran på 600. Serviceverkstadens kraftiga tillväxt är ett fint tecken på att de gör något rätt, säger Lars. 

- Jag tror att kunderna tycker om enkelheten i att vända sig till oss. De kan ha utrustning från flera olika fabrikat som strular samtidigt, eller har gått sönder helt. Då är det lättare att skicka in allt samlat, i en enda felanmälan, istället för att rapportera in felen till flertalet leverantörer. De slipper hålla koll på en massa olika supportärenden, helt enkelt.

Advanias Serviceverkstad är certifierade för att laga HP, Lenovo, DELL, Apple och ASUS i egen regi - men kan även reparera andra märken. Serviceverkstaden kan även hantera kundernas existerande maskinpark, inklusive dess samtliga fabrikat, i ett och samma system.

Livscykelhantering - ett måste för att nå klimatmålen

Lars berättar att det minskade antalet ärenden och leverantörer inte bara minskar tidsåtgången för kunderna - det avlastar även miljön.

- Färre frakter och transporter av hårdvara skapar en mer hållbar verksamhet. Att minska antalet led är, överlag, en knäckfråga för alla som jobbar med hårdvara. Från produktionen av en enhet och hela vägen till återvinningen går varje enhet genom en väldigt lång leveranskedja. Det tär på vår planet. 

De europeiska länderna genererar hela 12,3 miljoner ton elektroniskt avfall - årligen. Det riskerar ländernas möjlighet att lyckas följa EU’s handlingsplan för cirkulär ekonomi, som utgör grunden till målet att Europa ska vara klimatneutralt 2050. Det innebär både att tillverkningen av elektronikprodukter måste produceras på mindre koldioxidkrävande sätt senast 2050, men också att de i högre utsträckning ska repareras för att kunna användas igen.

- Våra kunder tar ett samhällsansvar - de tar ställning för en fråga som fler måste agera på. Det är det som är så roligt med mitt jobb, att få vara en del av lösningen. Ena dagen kan det komma in skärmar som ramlat i backen. Andra dagen sitter vi främst med serviceärenden - från glappande tangentbord till spruckna datorskärmar. Det finns en charm i det. Oavsett vad enheterna har varit med om gör vi vårt bästa för att se till att de kan leva vidare, avslutar Lars. 

Läs mer om vår Serviceverkstad här. 

Lär dig om en hållbar produkthantering här.


Back
?i