Svenska IT-avdelningar flyttar hem driften i spåren av pandemin

Pressmeddelande
05.11.2020

Svenska IT-avdelningar flyttar hem driften i spåren av pandemin

- visar rapport släppt av Radar på uppdrag av Advania.

Regional närvaro trumfar offshore, när svenska CIO:er ser över sina leverantörskedjor i ljuset av covid-19. Det är inte en ny företeelse, visar en rapport framtagen av Radar och Advania, dock en snabbt accelererande trend. Den stora ökningen hemvändare tros bland annat bero på aspekter som en stigande efterfrågan på trygghet, flexibilitet, säkerhet - och ett ökande behov av en “plan b”.

Fredrik rnhall Fredrik Örnhall, Sales Manager på affärsområdet Managed Services Provider, Advania Sverige AB.

I pandemins spår föds nya beteenden och behov. Så även i IT-branschen. I samarbete med Advania släpper nu Radar rapporten “IT Supply Chain Resilience - keeping the lights on in the age of the pandemic”. Rapporten baseras på research och kundinsikter från Radars övervakning av den nordiska marknaden.

Rapporten presenterar en rad tonsättande trender inom IT som accelererat under pandemin. En av dem är att svenska CIO:er och IT-chefer nu omprövar sina globala värdekedjor för att istället röra sig tillbaka till regionala leverantörer. Rapporten visar ett ökat behov av en “plan b”, stabilitet, flexibilitet och överlag kortare, mer agila och lokala värdekedjor med lägre exponering mot internationella risker.

En av rapportens slutsatser är att de leverantörer i IT-branschen som överlever pandemin kommer att gynnas. Samtidigt tror Radar att många aktörer i leverantörsledet kommer att ändra sin go-to-market-strategi och hitta nya, innovativa tjänster baserade på kundernas beteende under tiden pandemin fortskrider; men även under den stundande post-pandemiska perioden.

”En global leveransstruktur visade sig vara sårbar för många svenska verksamheter under covid-19. Att fler väljer att flytta hem sin drift och support är en trend både vi och Radar sett länge. Agil IT kräver en närhet som blir svårmanövrerad när logistiken blir en stoppkloss för ett optimalt arbetsflöde. Det är inte bara bökigt att ha sin IT-leverans utspridd över världen, det visade sig dessutom innebära sårbarheter för både säkerhet och leveranskraft. Många vill rusta sig för kommande kriser, och ser regionala leverantörer som en väg dit. Jag rekommenderar alla att ladda ned rapporten för att ta del av de insikter Radar sammanfattar”, säger Fredrik Örnhall, Sales Manager inom affärsområdet Managed Services Provider på Advania Sverige AB.

Rapporten kan laddas ned här: www.advania.se/du-fortjanar-battre

 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Örnhall, Sales Manager Managed Services Provider, Advania Sverige AB
Tel: +46 70 140 00 86
E-post: fredrik.ornhall@advania.com 

Om Radar
Radar är Nordens ledande leverantör av lokal, faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars tjänster skapar möjlighet för dig som IT-beslutsfattare att styra verksamheten baserad på lokalt insamlade fakta på hur svenska och nordiska IT-chefer levererar, planerar och genomför sin IT-verksamhet. Genom tusentals datapunkter i ekosystemet samt genom närhet och kunskap inom den lokala marknaden, levererar Radar tjänster inom analys, benchmark och konsulttjänster på operativ likväl som strategisk nivå. Läs mer på www.radarreco.se


Fler pressmeddelanden
Back
?i