Hege Støre, CEO på Advania Group
Hållbarhet 2023.06.08

Advania lanserar koncernövergripande hållbarhetsrapport

För första gången lanserar Advania Group en koncernövergripande hållbarhetsrapport som omfattar alla länder och de senaste förvärven fram till 2022. Rapporten beskriver Advanias gemensamma strategi för hållbarhet och hur varje land har åtagit sig att uppnå ambitiösa gemensamma mål. 

Som en av de ledande leverantörerna av IT-tjänster i norra Europa bidrar Advaniakoncernen på ett avgörande sätt till en hållbar utveckling. Koncernen har tydliga mål inom detta område, både när det gäller den egna organisationens arbetsmetoder och de som används i leverantörskedjan.

I takt med den allt snabbare digitaliseringen har Advania höjt ambitionsnivån i hela koncernen genom att sätta upp nio gemensamma mål inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG – Environmental, Social and Governance), samt ett antal lokala mål i respektive länder.

”I takt med att Advania växer ökar också vårt ansvar för att bygga ett hållbart samhälle. Det är av yttersta vikt att vi tar ansvar för hela vår leverantörskedja och vårt engagemang för FN:s Global Compact och globala målen för hållbar utveckling”, säger Hege Støre, CEO Advania Group.  

Advaniakoncernen har haft en imponerande tillväxt och mer än fördubblat sin storlek under 2022. I dag består koncernen av fler än 4 200 högkvalificerade medarbetare med uppdrag att skapa hållbart värde genom smart användning av teknik.  
Under 2022 tog Advania Group flera initiativ för att integrera viktiga hållbarhetsmål i sin verksamhet. Resultaten av dessa initiativ omfattar följande: 

  • Advania Island har kommit långt i sitt initiativ att locka fler kvinnliga ledare till branschen via Vertonet-nätverket.
  • Efter en nästan två år lång process har Science Based Targets validerat och godkänt Advania Sveriges klimatmål. Det är ett utmärkt bevis på företagets höga ambitionsnivå inom detta område.
  • Advania Norge blev medlem i Ethical Trade Norway, ett strategiskt steg inom samarbetet med partners på den lokala marknaden om efterlevnad av Norwegian Transparency Act.

”Arbetet med att förebygga och minska den negativa påverkan som verksamheten kan ha på miljö, människor och samhälle är av avgörande betydelse för Advania. Vi har ett ansvar till våra medarbetare och samhället att förändra våra affärsmodeller mot ett mer hållbart och cirkulärt erbjudande.”, säger Hege Støre.

På Advania är våra medarbetare vår mest värdefulla resurs – och hållbarhet är nyckeln. Vi har nu makten och ansvaret att vidta åtgärder genom att minska vår negativa påverkan och utnyttja IT-branschens potential, så att vi också kan hjälpa våra kunder att bli mer klimatsmarta.

Ta del av årets hållbarhetsrapport 2022


För ytterligare information, kontakta

Hege Støre, CEO på Advania Group 
Tfn: +47 90142548
E-post: hege.store@advania.com

Eva-Lotta Jonsvik, Marketing Director, Advania Group
Tfn: +46 761400137
E-post: evalotta.jonsvik@advania.com

Om Advania Global 
Advania har sina rötter från 1939 och är ett nordeuropeiskt IT-tjänsteföretag som har verksamt i Sverige, Norge, Storbritannien, Island, Finland och Danmark med fler än 4 200 anställda. Advania fokuserar på att hjälpa kunderna att förbättra sina resultat och att vara en partner på deras digitala resa, med innovativ användning av de bästa IT-plattformarna och tjänsterna på marknaden. Advania betjänar tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom alla delar av samhället. Advania är ett portföljbolag med fonder som förvaltas av Private Equity-teamet på Goldman Sachs Asset Management. 

Om Advania Sverige
Advania finns på 15 platser i Sverige och varje dag hjälper våra 1 400 talanger våra kunder att förverkliga sina mål. Med fokus på långsiktiga relationer, ledande teknologier, moderna plattformslösningar och strategiska partnerskap gör vi det enkelt för företag och offentliga verksamheter att växa med IT. Läs mer på www.advania.se 

HÖR AV DIG

Kontakta oss med eventuella frågor

Marketing Director

Eva-Lotta Jonsvik

PR and Communication Manager

Rebecka Wärn

Relaterat innehåll

Hållbarhet
2024.06.18

Advania är stolt partner till Pride

Advania ingår ett nytt partnerskap med Stockholm Pride för att stötta den ideella organisationens arbete med att synliggöra hbtq+-frågor och värna om allas rätt att vara sig själva. Genom att främja inkludering och öka...

Hållbarhet
2024.05.23

Advania lanserar hållbarhetsrapport för 2023

Advania lanserar koncernövergripande hållbarhetsrapport för 2023, som omfattar alla verksamhetsländer. Rapporten beskriver Advanias gemensamma strategi för hållbarhet och redogör för hur varje land har åtagit sig att uppnå...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!