Avtal 2023.02.16

Advania tecknar avtal inom Programvaror och tjänster - Licenser och licenstjänster med Kammarkollegiet

Kammarkollegiets upphandling omfattar licenser för programvaror och publika molntjänster (programvara som tjänst). Genom ramavtalet med Kammarkollegiet kan Advanias tjänster och kompetens inom Licens nyttjas av cirka femhundra avropande enheter inom offentlig sektor i hela Sverige.  

Omsättningen på avtalet uppskattas landa på fyra miljarder kronor som fördelas mellan sju leverantörer. Ramavtalet beräknas träda i kraft den 20 februari i år och löper därefter under en period av högst 48 månader.

– Avtalet ger oss på Advania utökade möjligheter att hjälpa offentlig sektor med en hållbar och säker licenshantering. Vi har som mål att hjälpa våra kunder att skapa en mer hållbar IT och samtidigt stärka säkerheten. Det gör vi genom att finnas nära våra kunder och erbjuda vår spetskompetens. Vi ser fram emot att få göra just detta genom att erbjuda vår expertis kring allt som rör licenser till både nya och befintliga kunder inom offentlig sektor, säger Hans Hedblom, Affärsområdeschef Licens på Advania. 

För mer information: 
Hans Hedblom, Affärsområdeschef Licens, Advania
Tel: +46 76 495 79 56
E-post: hans.hedblom@advania.com 


Om Advania

Advania finns på omkring 20 platser i Sverige och varje dag hjälper våra 1 450 talanger våra kunder att förverkliga sina mål. Med fokus på långsiktiga relationer, ledande teknologier, moderna plattformslösningar och strategiska partnerskap gör vi det enkelt för företag och offentliga verksamheter att växa med IT. Läs mer på www.advania.se.  

Om Kammarkollegiet 
Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering och administration. Kammarkollegiet har dessutom uppgifter kring bland annat miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom begravningsområdet, fastställande av resegarantier, auktorisation av tolkar och översättare, statlig inköpssamordning och upphandlingsstöd. Kammarkollegiet bevakar Allmänna arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital.  

Presskontakt

Marketing Director

Eva-Lotta Jonsvik

Relaterat innehåll

Avtal
2023.12.15

Advania tecknar nytt avtal med Kammarkollegiet

Kammarkollegiets upphandling omfattar ett ramavtal där samtliga statliga myndigheter, regioner och kommuner har möjlighet att tillgodose sina behov av mobiltelefoner och tillhörande tjänster från Advania.

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!