Avtal 2021.11.03

SOLTAK: Kommuner samarbetar för enklare och effektivare IT-tjänster

SOLTAK tillhandahåller lönetjänster, ekonomitjänster och IT-tjänster till Kungälvs, Stenungssunds, Tjörns och Lilla Edets kommun. Denna samverkan har hjälpt kommunerna att förenkla och förbättra sina processer och även bli mer kostnadseffektiva.

SOLTAK hanterar löner, ekonomitjänster och delvis IT-tjänster åt kommunerna Stenungssund, Tjörn, Lilla Edet och Kungälv. Under de senaste åren har arbetssättet utvecklats till att bli en beställarorganisation och hitta samverkanseffekter. En del i det arbetet är att göra gemensamma upphandlingar för de områden SOLTAK ansvarar över. Som ett led i detta har de nu efter en upphandling av Datacenter som tjänst påbörjat ett samarbete med Advania.

– Frågan vi ställer oss är ”Vad är bäst för kommunerna?”. Vi fokuserar på kundvärde och att vi jobbar för att få flexibla, skalbara, säkra och kostnadseffektiva tjänster för kommunerna. En logisk förenkling var att gå ihop och göra en upphandling för hela området. Dessutom blir större volymer oftast mer attraktiva och gör att vi kan pressa priserna. Vi nyttjar tekniken och kunskapen och effektiviserar hela processen, säger Daniel Bjurström, CIO på SOLTAK AB.

Daniel Bjurström på SOLTAK Daniel Bjurström, CIO på SOLTAK AB. (Fotograf: Mireille Rosas, Klaffproduction)

Utmaningen är att öka tillgängligheten för verksamheten, stärka upp med rätt kompetens och släppa teknikberoenden till förmån för att förstå vilken funktion kommunen vill ha ut. Det är en utmaning att ställa rätt krav, och Advanias experter hjälper till så att det blir en positiv effekt både på ekonomi och arbetsmiljö hos kommunerna:
– Våra kompetenskrav ökar hela tiden, och när vi ska köpa in IT-tjänster vill vi ha en flexibel och kunnig partner. Med Advania har vi hittat rätt, de är en partner som är vid vår sida genom hela processen och utvecklas tillsammans med oss, säger Daniel Bjurström.

Nya typer av roller och kompetenser växer fram hos SOLTAK, så som tjänsteägare som har fokus på kundvärdet för kommunerna. De blir arkitekter som översätter verksamhetens behov till konkreta mål och tjänster. I december är målet att vara i gång med att nyttja Advanias Datacenter-lösningar och övergången kommer att ske successivt:

– SOLTAK får ett stöd av oss på Advania som i sin tur underlättar för SOLTAK att jobba flexibelt och agilt med sin verksamhet. Det gynnar alla parter, inte minst kommunens medborgare, att ha en gemensam beställarorganisation som kan ställa krav och köpa in åt samtliga kommuner, säger Peter Falfors, Sales Manager på Advania.

 

För mer information: 

Peter Falfors, Sales Manager, Advania 
Tel: +46 76-140 03 06 
E-post: peter.falfors@advania.com

Om Advania Sverige 
Advania erbjuder IT-tjänster med mätbara resultat till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. I Sverige har Advania 1 300 medarbetare på 14 lokalkontor och omsätter 4,3 mdkr. Koncernen omsätter 9 mdkr, har totalt 2 550 medarbetare och leds från Stockholm, Sverige.
För mer information: advania.se och advania.com

Presskontakt

Marketing Director

Eva-Lotta Jonsvik

Relaterat innehåll

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!