Pressmeddelande | Nytt outsourcingavtal med Botkyrka kommun  | Advania
Fotograf: Håkan Målbäck
Managerade tjänster 2022.11.15

Advania blir Botkyrka kommuns outsourcingpartner inom Nät som tjänst

Botkyrka kommun väljer att outsourca hela sitt nätverk och nu är det klart att Advania blir den som tilldelats uppdraget. Målet med samarbetet är att få en proaktiv och engagerad samarbetspartner för att säkerställa en genomgående hög kvalitet och kundnöjdhet inom kommunens olika verksamheter. Avtalet gäller i fyra år med möjlighet att förlänga i upp till sju år.

Botkyrka kommun har verksamhet på totalt 180 olika geografiska platser. Fram tills nu har Botkyrka kommun själva ansvarat för nätverksdriften men har nu valt att överlåta driften till en outsourcingpartner. När Botkyrka gick ut med upphandlingen ”Nät som tjänst” sökte man en leverantör som långsiktigt kan ta ett helhetsansvar för att tillgodose kommunens behov i en digital transformation.

– Nätverket är en digital grundkomponent. En absolut förutsättning för vårt digitala välfärdserbjudande till alla som bor och verkar i Botkyrka kommun samtidigt som det är avgörande viktigt för vår inre verksamhet. Allt eftersom vi förädlar vårt välfärdserbjudande och utvecklar våra inre arbetssätt så ökar behovet av en robust och flexibel nätverkstjänst, därför valde vi att genomföra den här upphandlingen, säger Tommy Säll, CDO i Botkyrka kommun.

Genom att tilldela uppdraget till Advania, som experter inom bland annat nätverk, blir det enklare för kommunen att ställa krav baserat på de behov som förvaltningar och verksamheter har i dag, och att kunna anpassa dem allt eftersom behoven förändras under avtalstiden. Nätverket är nödvändigt för att kommunen ska fungera och det var därför helt avgörande att hitta en leverantör som är långsiktig, flexibel och drivande för att säkerställa att kommunens verksamheter får tillgång till nya tjänster och funktioner som gynnar kommunens effektivitet och säkerhet. I dagsläget äger kommunen själv merparten av den nätinfrastruktur som används.

– Vårt nätverk, som det ser ut i nuläget, är i grunden konstruerat för andra behov än de vi har idag och de vi kan se framåt. Vi har ett tilltagande fokus på verksamhetsflöden som bygger på till exempel självservice, IoT, AI, automation och geografiskt oberoende, det summerar till en annan behovsbild än för bara några år sedan. Det samma gäller säkerhet och digitalt förtroende när alltmer information hanteras digitalt som en naturlig del i vår dagliga välfärdsleverans. Detta samlat gör att vi behöver en hög grad av flexibilitet, ur flera perspektiv, för att möta de behov som våra olika verksamheter kräver, säger Tommy Säll.

Advania har ett brett tjänsteerbjudande inom IT och outsourcing och lång erfarenhet av att hjälpa kunder inom både privat och offentlig sektor att växa med IT.

– Det är fantastiskt att vi har en gemensam vision med Botkyrka kommun redan från start. Nätverket ska stödja verksamheten och vara en möjliggörare för verksamhetsnytta och innovation. Det ska bli spännande att fördjupa vårt partnerskap och vi är så stolta över att få vara en del av Botkyrkas digitala transformation, säger Tomas Wanselius, VD på Advania Sverige.

Det nya avtalet omfattar kommunens centrala nätverksinfrastruktur samt omkring 1 000 switchar, 130 routers och 2 000 accesspunkter fördelat på kommunens ca 180 lokaler, skolor och kontor.

Presskontakt

Marketing Director

Eva-Lotta Jonsvik

Relaterat innehåll

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!