Avtal 2022.02.25

Skandionkliniken flyttar in hos Advania

Skandionkliniken har identifierat ett behov av en extern IT-driftpartner som kan leverera kontinuitet, robusthet och redundans med en hög tillgänglighet för både IT-infrastruktur och systemapplikationer. Efter att ha upphandlat extern IT-drift väljer Skandionkliniken Visolit, en del av Advania, för att tillsammans skapa en moderniserad och trygg IT-miljö.

Skandionkliniken i Uppsala har sedan 2015, som första klinik i Norden, erbjudit protonstrålning mot cancer och andra tumörsjukdomar. Kliniken tar emot patienter från hela Sverige men även från andra länder. I Sverige finns sju regioner som har universitetssjukhus och samtliga regioner står bakom verksamheten.

– Vi har bedrivit vår verksamhet med uppdrag att behandla cancerpatienter med högspecialiserad vård i form av protonstrålning under många år. Vårt mål är att ha en lika högkvalitativ IT-drift som vår cancervård, säger Joakim Kruse, IT-chef/CIO på Skandionkliniken.

skandionkliniken_cision_1500x1000Joakim Kruse, IT-chef/CIO på Skandionkliniken

En avgörande faktor för att uppnå det resultat Skandionkliniken eftersträvar var att hitta en partner som kan ta ett helhetsansvar för hela IT-leveransen och förstår komplexiteten i den medicintekniska verksamheten. Driften och personalen ska finnas i Sverige och arbetet framåt behöver genomsyras av partnerskap och utveckling. Skandionkliniken har hittat sin nya IT-driftpartner i Visolit, som numera är en del av Advania.

– Huvudanledningen till att hitta en extern partner för IT-driften var att minska personberoenden och att riskminimera. Vi behöver öka vår lokala tillgång till IT-kompetens, men också hitta nya serverhallar för att säkerställa att vi har rätt kapacitet, säger Joakim Kruse, IT-chef/CIO på Skandionkliniken.

Att ha en helt egen IT-avdelning hade inte blivit kostnadseffektivt, i stället tog Joakim Kruse till vara personalens kunskap och genomförde riskanalyser för att få fram det rätta vårdperspektivet. Nu ska Skandionkliniken inleda projektet med att förflytta IT-driften till Advania och samtidigt rekrytera en IT-driftansvarig med medicinteknisk kunskap som tillsammans med Joakim Kruse blir beställare av IT.

– Vi är stolta över avtalet med Skandionkliniken och ser fram emot ett nära samarbete där Advania ska leverera ett helhetsansvar för IT-driften och support till slutanvändarna. Vi är övertygade om att vår långa erfarenhet av IT-drift inom hälsa och sjukvård kommer göra att Skandionkliniken kan fokusera på sin kärnverksamhet och lämna sin IT-drift till Visolit, säger Rickard Miller, Senior Sales Executive på Advania.

Presskontakt

Marketing Director

Eva-Lotta Jonsvik

Relaterat innehåll

Avtal
2023.12.15

Advania tecknar nytt avtal med Kammarkollegiet

Kammarkollegiets upphandling omfattar ett ramavtal där samtliga statliga myndigheter, regioner och kommuner har möjlighet att tillgodose sina behov av mobiltelefoner och tillhörande tjänster från Advania.

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!