Avtal 2022.02.25

Skandionkliniken flyttar in hos Advania

Skandionkliniken har identifierat ett behov av en extern IT-driftpartner som kan leverera kontinuitet, robusthet och redundans med en hög tillgänglighet för både IT-infrastruktur och systemapplikationer. Efter att ha upphandlat extern IT-drift väljer Skandionkliniken Visolit, en del av Advania, för att tillsammans skapa en moderniserad och trygg IT-miljö.

Skandionkliniken i Uppsala har sedan 2015, som första klinik i Norden, erbjudit protonstrålning mot cancer och andra tumörsjukdomar. Kliniken tar emot patienter från hela Sverige men även från andra länder. I Sverige finns sju regioner som har universitetssjukhus och samtliga regioner står bakom verksamheten.

– Vi har bedrivit vår verksamhet med uppdrag att behandla cancerpatienter med högspecialiserad vård i form av protonstrålning under många år. Vårt mål är att ha en lika högkvalitativ IT-drift som vår cancervård, säger Joakim Kruse, IT-chef/CIO på Skandionkliniken.

skandionkliniken_cision_1500x1000Joakim Kruse, IT-chef/CIO på Skandionkliniken

En avgörande faktor för att uppnå det resultat Skandionkliniken eftersträvar var att hitta en partner som kan ta ett helhetsansvar för hela IT-leveransen och förstår komplexiteten i den medicintekniska verksamheten. Driften och personalen ska finnas i Sverige och arbetet framåt behöver genomsyras av partnerskap och utveckling. Skandionkliniken har hittat sin nya IT-driftpartner i Visolit, som numera är en del av Advania.

– Huvudanledningen till att hitta en extern partner för IT-driften var att minska personberoenden och att riskminimera. Vi behöver öka vår lokala tillgång till IT-kompetens, men också hitta nya serverhallar för att säkerställa att vi har rätt kapacitet, säger Joakim Kruse, IT-chef/CIO på Skandionkliniken.

Att ha en helt egen IT-avdelning hade inte blivit kostnadseffektivt, i stället tog Joakim Kruse till vara personalens kunskap och genomförde riskanalyser för att få fram det rätta vårdperspektivet. Nu ska Skandionkliniken inleda projektet med att förflytta IT-driften till Advania och samtidigt rekrytera en IT-driftansvarig med medicinteknisk kunskap som tillsammans med Joakim Kruse blir beställare av IT.

– Vi är stolta över avtalet med Skandionkliniken och ser fram emot ett nära samarbete där Advania ska leverera ett helhetsansvar för IT-driften och support till slutanvändarna. Vi är övertygade om att vår långa erfarenhet av IT-drift inom hälsa och sjukvård kommer göra att Skandionkliniken kan fokusera på sin kärnverksamhet och lämna sin IT-drift till Visolit, säger Rickard Miller, Senior Sales Executive på Advania.

Presskontakt

Marketing Director

Eva-Lotta Jonsvik

Relaterat innehåll

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!