Testa din verksamhets motståndskraft

Security labs

Vi hjälper dig skydda din verksamhet genom att testa dess motståndskraft för att upptäcka eventuella sårbarheter och föreslå passande åtgärder.

kvinna-fonster
Från osäkerhet till medvetenhet

Finns det säkerhetsrisker i din verksamhet?

Tillsammans kan vi upptäcka brister och åtgärda dem innan de utnyttjas.

Det är nästintill omöjligt att fullt ut skydda din verksamhet från intrång. För att tjänster i form av brandväggar, virusskydd och liknande ska kunna ge ett fullbordat skydd kommer de behöva vara så begränsande att användarna kommer få svårt att utföra sitt arbete.

I stället behöver dessa skydd anpassas så att din verksamhet kan leva ut sin fulla potential, vilket då även öppnar upp för hot. Genom att kontinuerligt testa er verksamhet får ni reda på var i er verksamhet det kan finnas säkerhetsrisker. Vi har kapacitet och erfarenhet av att utföra simulerade angrepp mot verksamheter på alla nivåer och hjälper er åtgärda eventuella brister.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Advania Security Labs hjälper dig skydda din verksamhet genom att studera säkerhet ur angriparperspektivet . Vi kan testa motståndskraften för att upptäcka eventuella brister och tar tillsammans fram lösningar för att höja säkerheten.

Open source intelligence

Vi utför en genomlysning av din verksamhets offentliga informationskällor för att sammanställa och upptäcka potentiellt skyddsvärd information som kan finnas öppen och mottaglig i offentliga forum.

På så sätt kan vi upptäcka ifall det finns publik information om din verksamhet som ni inte avser att offentliggöra. 

Red team övningar

Testa försvarsförmågan hos din IT- och säkerhetsorganisation. Vi hjälper dig att lägga upp en övning där vi utvärderar din verksamhets rutiner och processer. Genom att öva och simulera angrepp tillsammans kan din verksamhet vara bättre förberedd på eventuella attacker i framtiden.

Social engineering

Genom social manipulation (social engineering) kan din verksamhet få ett kvitto på hur sårbar den faktiskt är. Övningar inom social manipulation tar våra konsulter fram genom att använda verklighetsbaserade scenarion och metoder.

Vill du veta mer?

Kontakta vår affärsområdeschef

Business Area Manager Security
Business Area Manager Security

Mårten Möller