Digitalisering 2020.06.04

4 sätt där tekniken underlättar för tillväxt

Teknik kan hjälpa företag att förbättra sin kundkommunikation, effektivisera interna processer och skapa nya och innovativa lösningar. 

Här är fyra digitala verktyg och metoder som kan hjälpa dig att driva digitaliseringen av ditt företag – och som underlättar för tillväxt.

Gartners årliga VD-undersökning fokuserar på de viktigaste utmaningarna och affärsmålen för ledande befattningshavare. Undersökningen från 2018 visar att en av huvudprioriteringarna för chefer och verkställande direktörer just nu är att hitta bättre metoder för att kunna driva tillväxten i verksamheten. Det innebär bland annat implementering av teknik för att kunna driva sin tekniska affärsutveckling framöver.

Har du inte börjat digitalisera ditt företag ännu? Då är risken stor att du slösar bort tid och resurser på ineffektiva lösningar. För att hjälpa dig att komma igång har vi samlat några av de vanligaste digitala verktygen som gör livet enklare för dig och dina medarbetare – och som kan förbättra produktiviteten på din arbetsplats med råge.

Så här kan du skapa tillväxt i ditt företag med hjälp av teknik:

1) Effektivisera arbetsuppgifter med molnlösningar

Eftersom molnet är helt webbaserat innebär det att dina medarbetare enkelt kan arbeta även om de inte är på kontoret, samarbeta med andra avdelningar och alltid ha tillgång till samma arkiv och data som resten av verksamheten.

Data av detta slag kan exempelvis vara viktiga dokument, kunduppgifter och kundinformation eller ekonomiska uppgifter. Resultatet blir att dina medarbetare lägger mindre tid på att samordna och kommunicera, och mer tid på sina faktiska arbetsuppgifter som ger ett värde åt verksamheten.

2) Bättre översikt med CRM

Ett CRM, eller Customer Relationship Management-system, är en databas över alla företagets potentiella och befintliga kunder. Ett CRM ger en fullständig översikt över alla leads och kunder som företaget har samlat in, med all deras information och kundhistorik uppdaterad i realtid – vilket är mycket värdefullt för företagets försäljning och marknadsföring.

 För marknadsavdelningen innebär ett CRM att de bättre kan målgruppsanpassa marknadsföringen till de specifika kontakterna, baserat på vad de har visat intresse för tidigare, och var i köpresan de befinner sig.

 För säljavdelningen betyder detta i sin tur att de kan få bättre kontroll över intressanta och varma leads, så att de kan kontakta rätt personer vid rätt tidpunkt. På så sätt ökar chansen att stänga fler affärer.

 Ett CRM gör att du kan automatisera stora delar av hanteringen av kunder och leads, något som öppnar upp för fler affärer och mer intäkter.

3) Mer data ger större insikter

Idag har företagen större tillgång till analys och data än någonsin, tack vare omfattande tekniska lösningar. Det finns därför inte längre någon anledning att fatta beslut baserade på magkänsla eller övergående trender.

 Genom att utnyttja den stora omfattning av data (Big Data) som du får genom dina digitala verktyg går det att analysera företagets resultat in i minsta detalj. Det finns flera verktyg som kan omvandla även den mest komplicerade datan till överblickbara grafer. Dessa siffror kan sedan hjälpa dig att bestämma vilka åtgärder som du bör prioritera – både för att förbättra interna processer och kundupplevelsen. Ur ditt CRM-verktyg kan du hämta ut information som du kan använda för att rikta dig exakt till den målgrupp du vill nå med din marknadsföring, genom exempelvis sociala medier och sökmotorer.

 Genom att analysera hur besökarna på webbplatsen rör sig, och vad de är mest intresserade av, kan du även skapa en bättre köpresa som ger fler kunder – och mer intäkter.

 Detsamma gäller för interna processer! Använd analys för att förbättra och effektivisera företagets arbetsmetoder, så att du kan se till att varje medarbetare lägger tid på värdeskapande aktiviteter.

4) Skala lättare

Det är nästan omöjligt att driva företag på ett effektivt sätt om de lösningar du använder idag inte är skalbara. Förhållandet mellan skalbarhet och hur digital din affärsmodell är, är i det närmaste 1:1.

Digitala processer sparar dig såväl material- som transportkostnader, och är nästan alltid snabbare och effektivare än analoga processer. Det är till exempel mycket enkelt att förlänga ditt abonnemang hos en molnleverantör, medan det är dyrt och komplicerat att bygga ut ditt eget datacenter.

 Detta beror helt enkelt på att molnleverantörerna i praktiken får mängdrabatt på utrustning och personal genom att kunna sälja till många kunder. Om du upplever en kort period av ökad serverbelastning, till exempel efter en framgångsrik reklamkampanj, kan du enkelt utöka ditt abonnemang, och sedan skala ned igen efteråt – utan att behöva köpa in överflödig utrustning.

Därför är det viktigt att skapa en så digital affärsmodell som möjligt. Det kommer att spara dig mycket pengar på lång sikt, och låter dina medarbetare fokusera på kärnverksamheten, det som faktiskt skapar tillväxt!

Vill du lära dig mer om hur du på bästa sätt kan driva digitaliseringen i din verksamhet? Ladda ner vår checklista där vi går igenom sju steg som bland annat hjälper dig att gå in i en mer operativ roll och digitalisera hela affärsmodellen. 

7 steg för att driva företagets digitala affärsutveckling

Relaterat innehåll

Digitalisering
2022.06.22

Authenticate to Cisco Meraki using Okta

Okta enables organisations to use Okta for managing authorization and access to on-premises applications and resources using the RADIUS protocol (a networking protocol that provides centralized authentication, authorization,...

Vi gör det enkelt att växa med IT

Vill du också ta din verksamhet till nästa nivå?