Tillväxt 2022.04.03

Hur du överbevisar CFO om de rätta investeringarna för ditt företag

IT-chefer spelar en viktig roll i företagets digitala affärsutveckling och ett bra samarbete med CFO är affärskritisk.

Som IT-chef sitter du på kunskap om nya lösningar som kommer att förbättra ditt företag på mer än ett sätt; IT-lösningar säkerställer både effektivitet och lönsamhet, samtidigt som de bidrar till att öka innovationstakten. Men hur gör du för att övertyga din ekonomidirektör/CFO om att dina förslag är värda att investera i?

Det första du ska göra är att ta hänsyn till att CFO/ekonomidirektören sannolikt har ett annat perspektiv än dig. Innan du lägger fram dina förslag bör du därför bekanta dig med de faktorer som han eller hon anser vara viktigast för ditt företag att upprätthålla finansiell stabilitet.

Kortsiktiga och långsiktiga investeringar

Finansiell stabilitet kopplas till  långsiktiga lösningar. Därför måste du se till att du inte bara argumenterar om hur dina projekt kommer att gynna på kort sikt, utan du måste också också visa värdet som ditt investeringsförslag kommer att ha på lång sikt.

En bra plats att börja är att presentera hur lösningen minskar företagets risker. Om du kan övertyga din CFO om detta har du kommit långt och lagt en bra grund för effekterna av dina förslag.

Ett exempel på hur kortsiktiga vinster också har långvariga effekter visas i argumenten för att flytta företaget "upp i molnet". Om du vill skapa gehör för detta så kan du argumentera för att CapEx på sikt kommer att utgöra en gynnsam OpEx som ger en jämnare och mer transparent ekonomisk miljö. Du kan också betona hur övergången kommer att fortsätta ge kostnadsbesparingar genom att minska antalet oanvända licenser och timmar som spenderats på uppgradering och underhåll.

 

så väljer du rätt teknikpartner

 

Helhetsöverblick

Finansdirektören är främst ansvarig för räkenskaperna och företagets ekonomi. Detta ansvar sammanfaller alltmer med ett visst ansvar för företagets affärsutveckling och övergripande strategi. Anledningen till detta är att dagens affärsvärld är mycket komplex och att finansdirektörens måste ha en övergripande inblick i verksamheten som helhet. Detta är i linje med finansdirektörens föredrar lösningar som ger långsiktig stabilitet och minskar risker. Baserat på detta föredrar han eller hon förmodligen att presenteras för helhetsperspektivet när du presenterar din lösning. 

För dig som IT-chef eller avdelningschef betyder detta att du måste presentera en översikt över alla kostnader, en plan för implementering i befintliga system och rutiner samt argumentera för hur detta kommer att gynna företaget som helhet.

 

Presentationer av hög kvalitet

Ekonomidirektören är troligen en upptagen person med mycket på tapeten. Därför är det viktigt att du inte slösar tid när du presenterar ditt investeringsförslag. Din presentation måste vara städad och tydlig utan onödig information. Var tydlig och använd grafer, modeller och andra visuella verktyg när du presenterar ditt förslag. 

Det är viktigt att du presenterar ditt förslag med både fördelar och nackdelar och visar att du kan se situationen från båda hållen. Således verkar du trovärdig och övertygande. Det här är kärnvärden som ligger nära hjärtat av varje CFO. Som IT-chef kan du övertyga din CFO om att göra rätt investering för ditt företag genom att bygga trovärdighet och visa hur din roll förhindrar ditt företag från att behöva hantera oförutsedda utgifter och budgetar som inte kan uppfyllas.

 

Koppla ihop ansvarsområden

Det finns många goda argument för införandet av nya digitala lösningar och system. När du lägger fram dina argument för ekonomidirektören är det dock viktigt att du tänker över noga hur dessa påverkar hans eller hennes viktigaste ansvarsområden.

Med andra ord måste du kunna argumentera för hur de nya lösningarna bidrar till företagets interna system, kultur och hur de hjälper finansfunktionens kontrollanter att ha analytiska resurser som gör det möjligt för dem att tillhandahålla värdeökande analyser till cheferna.

 

USParna som överbevisar din CFO

Hur du presenterar dina argument är avgörande för din framgång. Detta betyder dock inte att innehållet i argumenten är mindre viktigt. En CFO kommer att kunna se genom ett dåligt motiverat argument, oavsett hur snyggt och tydligt det presenteras. Därför måste du se till att IT-lösningarna du argumenterar för faktiskt kommer att ha en positiv inverkan på företagets finansiella stabilitet.

Här är några unique selling points (USP) som kommer att övertyga din CFO om att  investera i IT-system.

  • IT-lösningar effektiviserar ditt företag
  • IT-lösningar automatiserar manuella processer
  • IT-lösningar är säkra och pålitliga
  • IT-lösningar gör inventeringen mer transparent
  • IT-lösningar hjälper till att minska behovet av underhåll

Som IT-chef spelar du en viktig roll i företagets digitala affärsutveckling och är därför en viktig resurs för ekonomidirektören. Ett bra samarbete mellan er kommer sannolikt att gynna företaget, både på kort och lång sikt.

så väljer du rätt teknikpartner

Vi gör det enkelt att växa med IT

Vill du också ta din verksamhet till nästa nivå?