Blogg | AdWoMan – ett nätverk för inkludering | Advania
Hållbarhet AdWoMan 2022.06.07

AdWoMan – ett nätverk för inkludering

Emma Engman

Emma Engman

Sustainability Specialist with responsibility for Advania's supply chain and our membership in the Responsible Business Alliance, the world's largest industry coalition dedicated to corporate social responsibility in global supply chains. Project manager for AdWoMan, an initiative to attract and retain more women in the organisation. I believe business can be a force for good and want to contribute to a more inclusive, sustainable and peaceful world.

För Advania, likt många andra bolag inom IT- och techbranschen, är det en utmaning att rekrytera nya kollegor med rätt kompetens. Det är en generell kompetensbrist i branschen och vi förväntar oss ett underskott på närmare 70 000 personer de kommande åren. En viktig insats för att tillgodose kompetensbehovet är därför att jobba för en mer inkluderande bransch och att öka jämställdhet och mångfald inom techbranschen.

På Advania arbetar vi med flera olika initiativ för att vi ska vara en inkluderande och attraktiv arbetsplats för individer som vill bidra till att digitalisera Sverige genom hållbara lösningar. Bland annat utbildar vi alla chefer i inkluderande ledarskap, har flexibla arbetstider och en kompetensbaserad rekryteringsprocess med målet att minst 45% av personer på shortlist till chefroller ska vara kvinnor. Vi driver också ett internt nätverk för att attrahera och behålla kvinnliga medarbetare, AdWoMan.

Vad är AdWoMan?

AdWoMan grundades då det fanns en önskan hos flera av våra kvinnliga medarbetare om en plats att mötas kvinnor emellan, bygga interna nätverk och utvecklas tillsammans. Vi bestämde oss då för att skapa AdWoMan med två tydliga uppdrag från ledningen:

  • Hur attraherar vi fler kvinnor till Advania?
  • Hur behåller vi de kvinnor vi har?

Under våren 2022 har jag tagit över projektledarrollen från Ulrica Broo som startade nätverket och format en ny styrgrupp. Styrgruppen består av sju medarbetare, både kvinnor och män, från olika delar av verksamheten som tillsammans arbetar med dessa två uppdrag.

För mig som projektledare har det varit viktigt att tydliggöra hur våra uppdrag och därmed vårt arbete bidrar till Advanias övergripande jämställdhetsmål. Dels för att vi ska kunna utvärdera och förhoppningsvis visa på god effekt av vårt arbete, dels för att prioritera mellan insatser. Det finns så mycket kul att göra inom området och med många engagerade kollegor är det lätt att idéerna blir många men resultaten mindre. Jag vill att kollegorna i styrgruppen, som alla bidrar till AdWoMan utöver sina ordinarie roller i verksamheten, ska känna att deras insatser ger meningsfulla resultat och att vi tillsammans jobbar för att fler kvinnor ska söka sig till och trivas på Advania.

tomas-wanselius

"Vi får inte bli för bekväma. Vi måste löpande utveckla vår förmåga att kommunicera och leda inkluderande i syfte att öppna upp för talanger från hela samhället. Vi vill vara en arbetsplats där alla känner sig välkomna, utmanade och att det finns möjlighet för utveckling inom bolaget."
Tomas Wanselius, VD, Advania Sverige

AdWoMan är för alla

AdWoMan är från grunden ett kvinnligt nätverk, men som namnet antyder bjuder vi även in våra manliga kollegor att delta. Samtidigt som det finns ett önskemål om att skapa en plats som är till bara för kvinnor att mötas, är det en inkluderande företagskultur Advania eftersträvar. AdWoMan vill såklart bidra i det arbetet och därför är våra kompetensutvecklande evenemang och föreläsningar alltid öppna för alla på företaget. Det är tillsammans vi bygger en inkluderande företagskultur!

Min spaning framåt är att arbetet med jämställdhet och mångfald kommer bli mer datadrivet och att vi måste bli modigare i hur vi rekryterar. Vi behöver en mångfald i kompetenser, personliga erfarenheter och perspektiv för att kunna möta kundkraven i en alltmer föränderlig värld. Därmed blir arbetet med jämställdhet och mångfald en avgörande fråga för att vara norra Europas mest attraktiva IT-arbetsplats.

Läs fler av Emmas blogginlägg →

 

Relaterat innehåll

Hållbarhet Blogg | Att vara trainee på Advania | Advania
2024.04.02

Att vara trainee på Advania

Karriärföretagens studentnätverk har röstat fram Advance som ett av de 15 mest attraktiva IT-traineeprogram i Sverige. Här berättar Fanny Ahlén om sin tid som trainee på Advania.

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!