Hållbarhet 2022.06.07

AdWoMan – ett nätverk för inkludering

För Advania, likt många andra bolag inom IT- och techbranschen, är det en utmaning att rekrytera nya kollegor med rätt kompetens. Det är en generell kompetensbrist i branschen och vi förväntar oss ett underskott på närmare 70 000 personer de kommande åren. En viktig insats för att tillgodose kompetensbehovet är därför att jobba för en mer inkluderande bransch och att öka jämställdhet och mångfald inom techbranschen.

På Advania arbetar vi med flera olika initiativ för att vi ska vara en inkluderande och attraktiv arbetsplats för individer som vill bidra till att digitalisera Sverige genom hållbara lösningar. Bland annat utbildar vi alla chefer i inkluderande ledarskap, har flexibla arbetstider och en kompetensbaserad rekryteringsprocess med målet att minst 45% av personer på shortlist till chefroller ska vara kvinnor. Vi driver också ett internt nätverk för att attrahera och behålla kvinnliga medarbetare, AdWoMan.

Vad är AdWoMan?

AdWoMan grundades då det fanns en önskan hos flera av våra kvinnliga medarbetare om en plats att mötas kvinnor emellan, bygga interna nätverk och utvecklas tillsammans. Vi bestämde oss då för att skapa AdWoMan med två tydliga uppdrag från ledningen:

  • Hur attraherar vi fler kvinnor till Advania?
  • Hur behåller vi de kvinnor vi har?

Under våren 2022 har jag tagit över projektledarrollen från Ulrica Broo som startade nätverket och format en ny styrgrupp. Styrgruppen består av sju medarbetare, både kvinnor och män, från olika delar av verksamheten som tillsammans arbetar med dessa två uppdrag.

För mig som projektledare har det varit viktigt att tydliggöra hur våra uppdrag och därmed vårt arbete bidrar till Advanias övergripande jämställdhetsmål. Dels för att vi ska kunna utvärdera och förhoppningsvis visa på god effekt av vårt arbete, dels för att prioritera mellan insatser. Det finns så mycket kul att göra inom området och med många engagerade kollegor är det lätt att idéerna blir många men resultaten mindre. Jag vill att kollegorna i styrgruppen, som alla bidrar till AdWoMan utöver sina ordinarie roller i verksamheten, ska känna att deras insatser ger meningsfulla resultat och att vi tillsammans jobbar för att fler kvinnor ska söka sig till och trivas på Advania.

tomas-wanselius

"Vi får inte bli för bekväma. Vi måste löpande utveckla vår förmåga att kommunicera och leda inkluderande i syfte att öppna upp för talanger från hela samhället. Vi vill vara en arbetsplats där alla känner sig välkomna, utmanade och att det finns möjlighet för utveckling inom bolaget."
Tomas Wanselius, VD, Advania Sverige

AdWoMan är för alla

AdWoMan är från grunden ett kvinnligt nätverk, men som namnet antyder bjuder vi även in våra manliga kollegor att delta. Samtidigt som det finns ett önskemål om att skapa en plats som är till bara för kvinnor att mötas, är det en inkluderande företagskultur Advania eftersträvar. AdWoMan vill såklart bidra i det arbetet och därför är våra kompetensutvecklande evenemang och föreläsningar alltid öppna för alla på företaget. Det är tillsammans vi bygger en inkluderande företagskultur!

Min spaning framåt är att arbetet med jämställdhet och mångfald kommer bli mer datadrivet och att vi måste bli modigare i hur vi rekryterar. Vi behöver en mångfald i kompetenser, personliga erfarenheter och perspektiv för att kunna möta kundkraven i en alltmer föränderlig värld. Därmed blir arbetet med jämställdhet och mångfald en avgörande fråga för att vara norra Europas mest attraktiva IT-arbetsplats.

Läs fler av Emmas blogginlägg →

 

Relaterat innehåll

Hållbarhet
2021.10.13

Reflektioner från RBA:s rundabord-samtal

För många blev onsdagens rundabordssamtal den första fysiska träffen sedan pandemin bröt ut. Lyckan av att få pausfika, plocka med sig en konferensgodis efter pausen och insikten att vi alla var så glada att träffas fysiskt...

Hållbarhet
2021.10.04

Att skapa kvalitet i hela leverantörskedjan

Bättre arbetsvillkor hos underleverantörerna, bättre för miljön och i längden även bättre för företaget. För Advania innebär medlemskapet i nätverket Responsible Business Alliance, RBA, att företaget kan ta nästa steg mot en...

Vi gör det enkelt att växa med IT

Vill du också ta din verksamhet till nästa nivå?