Blogg | Effektivisera informationssäkerhetsarbetet med IT-stöd | Advania
Säkerhet 2023.03.16

Effektivisera informationssäkerhetsarbetet med IT-stöd

Är det kanske snart dags för din verksamhet att genomföra den årliga riskanalysen eller internrevisionen? Detta arbete brukar kräva olika statusrapporter, tillhörande Excel-dokument, uppföljningar och att sätta sig in i nya regulatoriska krav. Och varje år ska du skapa en riskbild, följa upp tidigare risker eller avvikelser i revisionen och presentera resultaten på ett lämpligt sätt. Känns det utmanande och som att du behöver göra samma jobb varje år igen? Effektivisera processen med en anpassad IT-lösning för styrning, risk och efterlevnad!

Det är inte nödvändigtvis fel att använda sig av Excel och andra traditionella metoder för GRC, förkortningen som betyder Governance (styrning), Risk (risk) och Compliance (efterlevnad), men det kan snabbt bli svårhanterligt och ineffektivt. Excel har bara en begränsad förmåga att hantera stora mängder data, är sårbar för fel och obehörig åtkomst och kräver dessutom manuella uppdateringar. Detta kan leda till både förseningar och inkonsekvent hantering av din verksamhets data.

Dessutom tvingar en alltmer global och föränderlig regleringsmiljö din verksamhet att snabbt kunna reagera på nya krav. Fördelarna med ett IT-stöd för informationssäkerhetsarbetet är att enkelt kunna:

  • Hantera nya affärsmodeller
  • Etablera nya relationer
  • Implementera nya tekniker
  • Bemöta ökade hot och cyberrisker

Med integrerad riskövervakning kan du också snabbt bedöma effekterna av förändringar på dina befintliga efterlevnadsförpliktelser och din verksamhets inställning inför olika risker.

Använd ett IT-stöd för att effektivisera dina processer

Genom att använda en GRC-plattform i stället för många olika Excel-dokument kan din verksamhet få en mer effektiv, säker och skalbar lösning för att hantera risker och säkerställa efterlevnad. Med realtidsrapportering, förbättrad samverkan och inbyggda säkerhetskontroller kan du fatta informerade beslut och minska riskernas påverkan. GRC-plattformen kan också automatisera mätningar, uppföljningar och rapportering av risker samt KPI:er (Key Performance Indicators). Du får stöd för olika arbetsflöden, påminnelser och eskalering för att smidigt styra efterlevnad- och informationssäkerhetsarbetet inom verksamheten.

Ladda ner vår guide för effektivt informationssäkerhetsarbete

Vill du lära dig ännu mer om hur du kan effektivisera processen med en anpassad IT-lösning för styrning, risk och efterlevnad? Ladda ner våra kostnadsfria tips för effektiviserat informationssäkerhetsarbete: genom att fylla i dina uppgifter här:

Advania-CTA-button-Effektivisera informationssäkerhetsarbetet med IT-stöd

Kontakta mig

Business Manager Security Services

Niklas Chachalatos

Relaterat innehåll

Säkerhet Öka medvetenheten om cyberhot | Advania
2024.03.04

Öka medvetenheten om cyberhot

Känns det som att din verksamhet har en trygg krisberedskap för IT-incidenter? En bra början är att skapa rutiner som hjälper till att stärka medarbetarnas medvetenhet och som gör att det finns en trygg plan att luta sig mot...

Säkerhet Smart skydd oavsett var du kopplar upp dig | Advania
2023.11.23

Smart skydd oavsett var du kopplar upp dig

Med Advania Web Protector (AWP) får du ett extra skyddslager mellan din enhet och internet så du är trygg oavsett vilken arbetsplats du väljer för dagen. Den skyddar dina enheter från malware, phishing och ransomware, även...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!