Artikel | Från techdinosaurier till inkludering: Techbranschen formar Sveriges framtid | Advania
Hållbarhet 2023.06.26

Från techdinosaurier till inkludering: Techbranschen formar Sveriges framtid

I dagens digitala era spelar techbolagen en otroligt viktig roll för att leda Sverige framåt. Vi har gått från att vara en stödfunktion till att bli en basindustri på relativt kort tid. Advania är ett av de techbolag som har vuxit snabbast i Norden och tillsammans med andra techbolag har vi potentialen att forma vår nations framtid.

Som jag ser det finns det några viktiga steg vi som bransch behöver ta för att leda Sverige framåt: att främja techledarskap, öka mångfalden och inkluderingen, göra teknologi tillgänglig och att främja digitalisering inom den offentliga sektorn.

Varumärket tech i Sverige

Techbolagen utgör en viktig del av Sveriges nationella varumärke. Vi representerar innovation, kreativitet och teknisk expertis. För att leda Sverige framåt behöver vi kommunicera och stärka detta varumärke både nationellt och internationellt. Genom att aktivt marknadsföra värdet av tech är jag helt övertygad om att vi kan attrahera större investeringar, fler talanger och partnerskap som går utanför våra traditionella ekosystem och som kommer att driva vår bransch framåt.

Mångfald, inkludering och digitaliseringens möjligheter

För att säkerställa att Sverige når sin fulla potential inom techledarskapet är det många med mig som anser att det är helt avgörande att främja mångfald och inkludering. Genom att skapa en jämställd och inkluderande arbetsmiljö kan vi dra nytta av olika perspektiv och idéer, vilket leder till bättre innovation och resultat. Vi måste också se till att digitaliseringens möjligheter når alla delar av samhället, inklusive utsatta grupper och olika geografiska områden, för att minska den digitala klyftan och främja en inkluderande digital framtid.

Hur kan vi gemensamt jobba för att digitaliseringen ska nå fler och på det sättet bidra till en ökad hållbarhet? Klimatfrågan är oerhört viktig för branschen, vi har potential att minska utsläppen rejält för många andra branscher, men det handlar inte bara om klimatet, utan även om den sociala hållbarheten. Om vi lyckas nå människor som inte överväger tech idag kan vi attrahera nya talanger och skapa en bransch som välkomnar alla. Kan just det bli den svenska techbranschens största tillgång?

Avmystifiera tech och gör oss tillgängliga

Jag har haft glädjen att välkomna kollegor som kommer från andra branscher än tech och det finns en sak som slår mig varje gång. Det som vi (techdinosaurier) anses vara självklarheter är helt obegripligt för de flesta. Vi äter akronymer till frukost, pratar oss varma om parprogrammering och kan inte sluta tjafsa om vi ska använda Slack eller Teams. För någon som kommer till vår bransch för att ja… addera värde i samhället blir detta helt obegripligt.

Tech är till för alla

Jag tror att vi behöver erbjuda teknikrelaterad utbildning och kunskap redan från tidig ålder, främja digital kompetens genom hela livet och erbjuda stöd och resurser för att hjälpa människor i alla åldrar att anpassa sig till den snabba tekniska utvecklingen. Vi vill inte stå här och prata om hur komplicerade våra utmaningar är och hur avancerade våra lösningar blir. Vi vill riva ner hinder och bjuda in till samtal, lärande och gemensamt skapande för en hållbar framtid. Vi vill visa upp alla fantastiska människor i branschen som brinner för att underlätta för sina kunders verksamheter och för sina barn i skolan, där digitaliseringen öppnar dörrar. Om vi vill attrahera framtidens ledare måste vi se till att tech inte upplevs som något krångligt och svårt, annars misslyckas hela branschen. Låt oss fortsätta digitalisera för att skapa nya och hållbara värden för hela samhället. Men låt oss göra det på ett inkluderande sätt för att ta tillvara på kunskap och innovation från och föra vidare det till alla delar av vårt samhälle.

Kontakta mig

Marketing Director

Eva-Lotta Jonsvik

Relaterat innehåll

Hållbarhet Blogg | Att vara trainee på Advania | Advania
2024.04.02

Att vara trainee på Advania

Karriärföretagens studentnätverk har röstat fram Advance som ett av de 15 mest attraktiva IT-traineeprogram i Sverige. Här berättar Fanny Ahlén om sin tid som trainee på Advania.

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!