Säkerhet 2022.12.12

Information är en tillgång - så kan du ta kontrollen

Nu är det dags att tänka om när det gäller hur du lagrar, hanterar och sorterar data på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Med hjälp av Data Management as a Service (DMaaS) blir det till ett enkelt och effektivt arbete.

Vad är ostrukturerade data?

Generellt brukar 20% av en verksamhets data vara strukturerade. Resten är ostrukturerad, till exempel är allt som ligger i våra filytor egentligen obehandlade data:

Ostrukturerade data är

  • Till stor del textfiler
  • Information som inte sparas i en databas
  • Information som saknar struktur

Viktigt att hålla reda på informationstillgångarna

Ostrukturerade data växer i en enorm takt. Man räknar med att data kommer att växa till 175, zettabyte eller 10^9 GB, år 2025, jämfört med 33 zettabyte år 2018[1]. I vår digitaliserade värld konsumerar vi i dag data på ett närmast obegränsat sätt. Tänk bara på alla bilder vi i dag har i mobilen, som också backas upp och flyttas till molnet. Hur ofta går du igenom dem och sorterar och gallrar?

Om vi använder samma tankesätt på affärsverksamheter så har merparten av de ostrukturerade data inget värde eller relevans för verksamheten utan är gammal eller ska av regulatoriska skäl inte ens lagras (GDPR).
För att ha koll på sin verksamhets data ska du alltså inte bara veta var de lagras, utan också vad det är för sorts data och information, och vad den innehåller.

Och inte bara är det mängden information och data som ständigt ökar utan vi ställs dessutom inför nya krav och bestämmelser om känsliga uppgifter som måste hållas säkra. Samtidigt vill vi minska kostnaden per gigabyte för lagring av våra data och säkerställa att medarbetarna kommer åt det när och var som helst.

Undvik onödiga kostnader och jobba mer effektivt

Om till exempel något skulle hända som gör att din verksamhet behöver återskapa data, är det verkligen värt det att då läsa tillbaka stora mängder information som kanske inte ens är av värde för verksamheten? Det kan dessutom också bidra till att återställningen tar onödigt lång tid och att vi sedan ändå måste sålla bland det som återställts.

Med en gemensam djupdykning i dina data- och informationstillgångar kan vi hjälpa dig att upptäcka var det kan finnas risker och hur du kan optimera tiden en eventuell återställning skulle ta.

Så fungerar Data Management as a Service

[1] https://computersweden.idg.se/2.2683/1.763034/eu-data-act

Kontakta mig

Business Area Manager, Security

Fredrik Möller

Relaterat innehåll

Säkerhet
2023.01.23

Så minskar du riskerna med leverantörskedjor

Samarbeten mellan olika verksamheter gör att leverantörer i dag ofta finns utspridda över hela världen. Din verksamhets leverantörskedja blir därmed längre och säkerhetsarbetet mer komplext. Vi reder ut hur du ska tänka för...

Säkerhet
2022.10.31

Vad är MFA-Fatigue och hur skyddar du dig?

Olika typer av intrång, attacker, ransomeware har synts i medier konstant på sistone. Om du känner att det har blivit mer av den typen av brott har du rätt[1]. Det blir även fler och fler olika sätt som angripare hotar både...

Vi gör det enkelt att växa med IT

Vill du också ta din verksamhet till nästa nivå?