Blogg | Plattformsteknologi och branschanpassad IT-kompetens | Advania
Digitalisering 2024.03.18

Plattformsteknologi och branschanpassad IT-kompetens

För att hantera utmaningarna olika branscher möter när det gäller att digitalisera och transformera sina verksamheter är nyckeln att använda smarta paketeringar av skräddarsydda molntjänster och hybrida IT-lösningar.

Vi har pratat om dessa utmaningar med Fredrik Hallgårde, affärsområdeschef och VD på RTS Technology Platforms, numera en del av Advania. RTS insåg under året 2022 att de största kundernas digitala transformation blivit allt mer komplex, att det fanns ökade krav på säkerheten men även regulatoriska krav kopplat till företagens data. Det fanns även en högre förväntan på spetskompetens och branschkunskap. Det var även året då RTS Technology Platforms blev en del av RTS. Verksamheten skalades upp strategiskt genom att integrera ett trettiotal medarbetare från en skandinavisk försäkringskoncerns IT-avdelning, som också stärkte kompetensen med höjd branschkunskap.

Hej Fredrik, kan du berätta lite om hur uppstarten gick till?

Ömsesidiga relationer gjorde att det fanns ett bra utgångsläge. Organisationen hade varit kund till RTS sedan länge och bolagsförändringar gjorde att vi fick frågan om vi ville ta över delar av deras IT avdelning. Det var egentligen ganska enkelt, vi valde att fortsätta arbeta med kunden men tog över ett 30-tal kompetenta medarbetar som nu istället för att jobba inhouse gick in som en del av det nya bolaget RTS Technology Platforms och jobbade från oss i leveransen. På det här sättet kunde medarbetarna utvecklas tillsammans med oss. Vi kunde erbjuda dem en annan framtidstro samtidigt som vi kunde bibehålla och utveckla affären med den inarbetade kundgruppen. Något som visade sig vara en win-win för alla parter.

Berätta lite om Technology Platforms:

TP står som sagt för Technology Platforms, men vi brukar även säga att det står för Transformation Partner och ibland går vi ännu mer in på djupet och låter det stå för Transforming Future, Protecting Legacy. Man skulle kunna säga att vi alltid har ett långsiktigt perspektiv då vi har kunder som behöver vårt stöd genom hela transformationsresan. Vi hjälper kunderna att förändra sitt framtidsläge men vi behöver samtidigt ta hand om all infrastruktur som finns, och säkerställa att den alltid tas om hand på rätt sätt under resans gång.

Hur har efterfrågan på säkra IT-plattformar utvecklats sedan ni kom in i RTS 2022, och vilka trender har du observerat på marknaden?

Vi har märkt att det finns en stor efterfrågan på spetskompetens inom områden som IT-arkitektur, infrastruktur, automation, molnbaserade lösningar och VDI. Men även att lämna över ansvaret att utveckla och förvalta en modern och  infrastrukturnära plattform. Här sitter vi på en bred kompetensbas inom alla digitaliseringsområden och framför allt spetskompetens hur man driver digital transformation på storbolag. Att hjälpa kunder med många användare, stort fokus på säkerhet och regulatoriska krav har fått en helt ny innebörd sedan vi startade TP 2022.

Hur ser TP:s erbjudanden ut?

Vårt huvudsyfte är att hjälpa kunderna med deras unika transformation. Våra löpande tjänster för komplexa behov, anpassade i hög grad efter just de förutsättningar som vår kund har gör det möjligt för dem att kunna ta stora språng i hur de nyttjar datacenter- och infrastrukturtjänster. Här förhåller vi oss till regulatoriska, geografiska och framför allt säkerhetskrav. En av delarna i leveransen är vår Cloud Service Provider förmåga. Här erbjuder vi ett privat moln med en public cloud upplevelse så att våra kunder känner att de har full kontroll på verksamhetens data.  Med våra plattformar kan vi stötta deras digitalisering på ett helt annat sätt, där de olika lösningarna är både skalbara och anpassade efter kundens unika konsumtionsbehov.

Hur ser du på flytten in i Advania?

Just nu tittar vi på hur vi på bästa sätt kommer in och kompletterar Advania både i form av vår kompetens men även vår erfarenhet att jobba med några av de största och mest dataintensiva verksamheterna i landet med komplexa krav. Jag tycker att det ska bli väldigt spännande och intressant att få vara en del av ett så starkt varumärke. Vår ambition är att komma in där vi gör oss som bäst med vår nyfikenhet och vilja att skapa nya innovativa lösningar för våra kunder.  Vi har satsat väldigt mycket på både kompetensutveckling och certifiering inom avancerad teknik. Något som behövs och efterfrågas för att kunna stötta våra kunder genom hela sin transformationsresa och rusta för framtiden.

Vill du veta mer?

Låt oss prata!

Managing Director Technology Platforms

Fredrik Hallgårde

Relaterat innehåll

Digitalisering År 2001 - ett DOT-COM-äventyr | Advania
2024.03.04

År 2001 - ett DOT-COM-äventyr

Minns du turbulensen under år 2001? IT-bubblan sprack och många verksamheter levde i en osäker tillvaro. Låt oss titta tillbaka och analysera effekten på det svenska näringslivet.

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!