Säkerhet 2022.03.29

Så skapar du en Zero Trust-modell med Microsoft 365

Zero Trust- modellen är inte en produkt utan ett koncept för modern säkerhet. Konceptet bygger på principen att verksamheten inte kan lita på någon och att man alltid måste anta att all data, infrastruktur och nätverk är under attack.

Bygg ett modernt företag baserat på Zero Trust-modellen med Microsoft 365. Säkerhet handlar inte längre om brandväggar och antivirusprogram, utan om att möjliggöra flexibilitet och innovation - utan att kompromissa med säkerheten. 

Arbetsplatsen har förändrats. För tio år sedan var alla användare av företagets IT-system anställda som använde den utrustning som de fick av IT avdelningen. Alla enheter och applikationer som de använde för att utföra sina arbetsuppgifter fanns i dina lokaler eller i dina datacenter och skyddades av företagets aktiva brandväggar. Idag arbetar vi helt annorlunda. 

Användarna av dina IT-system är inte längre bara anställda utan även partners och kunder. Dessutom förväntas man kunna använda privata enheter och ha tillgång till alla nödvändiga dokument hemifrån, från stugan eller på resande fot. Det här innebär att stora mängder data lagras i molnet och därför inte kan skyddas av traditionella brandväggar. 

Det här moderna, decentraliserade och molnbaserade användningsmönstret utgör grunden för konkurrenskraft, innovation och effektivitet. Med Zero Trust-modellen kan du ge dina anställda och partners de verktyg de behöver för att driva innovation, utan att riskera att förlora känslig information.

Ett koncept för modern säkerhet 

Zero Trust- modellen är inte en produkt utan ett koncept för modern säkerhet. Konceptet bygger på principen att verksamheten inte kan lita på någon och att man alltid måste anta att all data, infrastruktur och nätverk är under attack.

För att skydda dig från attacker, se till att du har en god säkerhetspraxis för dessa sex huvudområden: 

  • användaridentitet 
  • enheter
  • nätverk 
  • infrastruktur 
  • applikationer 
  • data  

Med Zero Trust-modellen kan du skydda dessa sex områden genom att alltid kontrollera och övervaka säkerheten, aldrig ge användaren mer tillgång än vad som är nödvändigt för att de ska kunna göra sitt jobb och alltid anta att ett säkerhetsbrott har inträffat. 

ladda ner checklistan

Hur skapar du en Zero Trust-modell?

Microsoft 365 underlättar en Zero Trust-strategi för säkerhet. Genom att kombinera Microsofts produkter och tjänster kan du bygga den grund du behöver för att hålla ditt företag säkert. För att säkerställa att du har tillgång till den funktionalitet som är rätt för ditt företag och era behov måste du prioritera de åtgärder du gör baserat på dina resurser samt riskbild. Efter att ha övervägt vad du vill skydda kan du börja bygga ett modernt säkerhetskoncept med Microsoft 365. Microsoft har fyra pelare för säkerhet som i kombination ger dig den bästa och snabbaste strategin för säkerhet:

1. Identitets- och åtkomsthantering 

Identitets- och åtkomsthantering eller autentisering handlar om att se till att någon alltid är den person de påstår sig vara. I dagens moderna, digitaliserade arbetsliv är användaridentitet din viktigaste faktor och den bör skyddas genom att möjliggöra tvåfaktorsautentisering. Med tvåfaktorsautentisering ansluter du ditt användarnamn och lösenord till ett fysiskt objekt som bara den unika användaren kan komma åt. I de flesta fall handlar det om att skicka en kod till användarens mobiltelefon.

2. Hotskydd 

Modernt hotskydd handlar om att övervaka alla aktiviteter för att upptäcka onormal aktivitet. Attackerna blir även mer förfinade och avancerade, vilket gör det utmanande för företag att skydda sig. Därför krävs det ett modernt arbetsliv med moderna säkerhetsåtgärder. Det räcker inte längre att installera ett antivirusprogram på användarens enheter. Virus och annan skadlig programvara utvecklas så snabbt att antivirusprogramvaran inte kommer kunna känna igen viruset tillräckligt snabbt. Modernt hotskydd handlar om att använda maskininlärning för att känna igen onormal aktivitet.

3. Informationsskydd

Informationsskydd har aldrig varit viktigare. Idag lagrar praktiskt taget alla företag sin information i privata eller offentliga molnlösningar. Det här i kombination med anställda som arbetar från privata enheter och ansluter till osäkra offentliga nätverk, bidrar till att informationen lätt kan hamna på villovägar. Företag måste därför investera i resurser för att skydda informationen på bästa möjliga sätt.

Microsoft 365 ger dig möjlighet att klassificera data efter känslighetsgrad. Det här gör att du kan skapa regler för hur all data hanteras av användarna, till exempel kan du begränsa möjligheter för att ladda ned eller dela filer med okända mottagare eller begränsa anställdas åtkomst om de ligger utanför företagets nätverk.

4. Säkerhetshantering

Säkerhetshantering handlar om att kontrollera åtkomst i realtid. Det vill säga att en användare inte kan komma åt en mapp eller ett verktyg eftersom de är medlemmar i en grupp som i allmänhet inte har tillgång till just den mappen. När användaren begär åtkomst utförs en realtidsanalys. Analysen utvärderar bland annat användarens identitet och plats. Om det här sedan inte anses vara säkert kan användaren inte få åtkomst till uppgifterna.

Om användaren är ansluten till ett osäkert nätverk, använder en korrumperad enhet eller av andra skäl anses vara osäker baserat på företagets policy kommer användaren inte heller få åtkomst. Eller så kommer hen bli ombedd att vidta säkerhetsåtgärder, såsom att möjliggöra tvåfaktorsautentisering.

Ge dina medarbetare och partners mer flexibilitet

Med Zero Trust-modellen kan företag ge sina anställda och partners mer frihet och ökad flexibilitet. Dessa är viktiga värden i det samhälle vi lever i idag eftersom vi till exempel förväntar oss att kunna träffa kunder utanför kontoret och arbeta medan vi reser. Helst utan friktion. Möjligheten att anpassa arbetsdagen är positiv för de anställda och ökar tillfredsställelsen, men kan också vara till nytta för verksamheten eftersom flexibilitet driver innovativa beslut och främjar lönsamma arbetssätt.

Många företag är rädda för att den här typen av frihet kommer öka risken för att bli attackerad, men med principerna för Zero Trust-modellen kan företag rationalisera och modernisera verksamheten utan att äventyra säkerheten. En ny era av intelligent säkerhet har kommit till den svenska arbetsplatsen och Zero Trust-modellen gör principerna tillgängliga för alla företag som vill ha maximal säkerhet och frihet att vara innovativa.

nyttjar du säkerhetspotentialen med microsoft 365

Relaterat innehåll

Säkerhet
2024.05.29

Stabila samarbeten mot oväntade hot

På flaggskeppeventet Fortinet Security Day uppstod viktiga samtal om cybersäkerhet och NIS2! Du som besökte eventet fick även se oss på scen i ett kundcase tillsammans med Sitevision där vi berättade mer om våra dagliga...

Säkerhet
2024.03.04

Öka medvetenheten om cyberhot

Känns det som att din verksamhet har en trygg krisberedskap för IT-incidenter? En bra början är att skapa rutiner som hjälper till att stärka medarbetarnas medvetenhet och som gör att det finns en trygg plan att luta sig mot...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!