Blogg | Utmaningar & möjligheter med AI i skolvärlden | Advania
Skola AI AI+Skola 2024.03.14

Utmaningar och framtida möjligheter med AI i skolvärlden

Många saker som AI har fört med sig som utmaningar för skolsystemet är egentligen inte nya utmaningar. Det belyser vår utbildningsansvarig Johan Lindström i del 3 av denna bloggserie.

Utmaningarna är alltså inte nya, men de har nu aktualiserats. Det är i många fall bra, då vi borde ha pratat om och löst många av dessa utmaningar för länge sedan – men bättre sent än aldrig!

Fusk med inlämningsuppgifter

Att elever kan fuska med inlämningsuppgifter som bedöms är inte något nytt fenomen, men nu har möjligheten blivit mer tillgänglig för alla elever. Tidigare har det ibland varit syskon eller föräldrar som skrivit delar av eller hela inlämningsuppgifter eller så har man kunnat köpa uppsatser och andra skolarbeten på nätet. Hemuppgifter ska handla om lärande, inte om att bli bedömd. Det kan t ex handla om att repetera det man lärt sig i skolan, färdighetsträning av t ex glosor eller att förbereda sig för det som nästa lektion kommer att handla om.

Lärande eller bedömning

I Sverige har fokus flyttats från skolans huvuduppdrag, viket är att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt, till bedömning och betygssättning. Läroplanen och skolans styrdokument har medvetet och omedvetet skapat en stress och hysteri där lärare känner att de måste dokumentera allt för att ha ryggen fri om föräldrar ifrågasätter lärarens betyg och bedömningar eller överklagar de delar av lärarens arbete som går att överklaga. I grund och botten är detta bra, men det har skapat ett dokumenteringsmonster som aldrig blir mätt. Vi behöver flytta tillbaka diskussionen till elevernas lärande. Hur gör vi för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt? Vi vet att lärarnas tid inte räcker till för de behov som eleverna har och många elever i Sverige har dessutom obehöriga lärare. Kan digitalisering och AI vara verktyg som hjälper oss och eleverna med denna problematik och hur i så fall?

Sal Khans Ted Talk om AI inom utbildningssystemet är bra inspiration för att se nya möjligheter inom detta område:

 

Slutprodukt eller processen

Mäter vi lärandet utifrån slutprodukten eller utifrån processen som så småningom tar oss till slutprodukten? Nackdelen med målstyrning är att det är lätt att tänka att slutprodukten är det viktiga, då det är det som är enkelt att mäta. Lärande är dock mycket mer komplext än så! Produktionen innehåller förstås lärande i sig, men mycket av lärandet handlar inte om slutprodukten, utan är en ständigt pågående process. Har vi stort fokus på slutprodukten och AI kan göra jobbet med att skapa slutprodukten får det en hel del konsekvenser, bl a elever som tar genvägar (fuskar) och därmed inte lär sig och elevernas motivation för skolarbete och lärande sjunker. Om vi inte pratar om frågor som dessa och dessutom hittar funktionella lösningar är risken stor att fler och fler elever känner att skolan inte är relevant.

I del 4 fortsätter jag med att gå igenom viktiga begrepp:

Vill du veta mer?

Låt oss prata!

Utbildningsansvarig

Johan Lindström

Relaterat innehåll

Skola Hur ska vi förhålla oss till AI? | Advania
2024.02.21

Hur ska vi förhålla oss till AI?

Välkommen till vår nya bloggserie om AI-utvecklingen ur ett skolperspektiv. I del ett tar vår utbildningsansvarig Johan Lindström itu med frågan hur vi ska förhålla oss till en teknik som inte fanns när vi föddes men som vi...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!