Advania | Den nya arbetsplatsen

Digitalisering

En påskyndad transformation

COVID-19 har tvingat människor över hela världen att flytta kontoret från arbetsplatsen till hemmet. För vissa kommer detta nya arbetssätt som en lättnad; inget mera pendlande eller distraherande kollegor. För andra är det en stor utmaning att plötsliga övergå till denna typ av distansarbete av flera anledningar.

Även om det har pratats mycket om digitalisering de senaste åren, så är det långt ifrån alla som är redo att låta sina anställda arbeta hemifrån. Inte minst de företag som verkar i mer icke-digitala branscher. De som har misslyckats med att göra det möjligt för anställda att arbeta på distans, måste nu snabba på den digitala omvandlingen av sin arbetsplats för att kunna fortsätta sin verksamhet.

För att bättre kunna förstå framtidens arbetssätt vill vi dela med oss av en rapport som diskuterar detta högaktuella ämne. Klicka här nedan för att hämta rapporten The New Workplace: Re-imagining work after 2020.

Zero trust 

Säkerhet börjar med tillit

Tillit är både viktigt och nödvändigt för att driva innovation och utveckling av IT. En avsaknad av en effektiv digitaliseringsprocess är ofta kopplad till säkerhetsfrågor såsom potentiell exponering av kunddata och en ökad hotbild. Därför är det viktigare nu än någonsin att dessa typer av frågor ligger i framkant då den ökade hotbilden blir ännu mer oroande när hela organisationen arbetar på distans. Inte sällan blir också anslutningar till företagets IT-miljöer alltmer utsatta när de ska nås utanför kontoret.

Med tanke på den senaste ökningen av antalet cyberattacker så blir betydelsen av integritet kring våra digitala identiteter också viktigare. Organisationer måste bevisa att de är trovärdiga gentemot sina anställda för att effektivt möjliggöra den här typen av arbetssätt.

Olika för olika människor 

En kulturell förändring

Tekniken är viktig för att möjliggöra distansarbete men det är inte den enda utmaningen som organisationer står inför i denna snabba förändring. Det finns också vissa kulturella aspekter som vi behöver ta hänsyn till. I storstäder är det inte ovanligt att människor bor i mindre lägenheter utan tillgång till någon utomhusmiljö eller vidare bekväm arbetsplats. Andra ska dela sitt nya kontor med resten av familjen och i vissa fall, sina numera hemskolade barn.

Rapporten visar att människor framförallt i Storbritannien hade svårt att vara lika produktiva hemma som på deras arbetsplats. Omkring hälften av respondenterna i Storbritannien sa också att de saknar personliga samtal med sina medarbetare och de relationer de har fått till dem på kontoret. I andra delar av Europa upplevs också en önskan om fler personliga samtal med deras kollegor. Däremot svarade endast en fjärdedel av de tillfrågade i Tyskland, Frankrike och Nederländerna att de saknade en dedikerad arbetsplats att gå till. 

Dynamiskt och flexibelt

Framtidens arbetssätt

Vi vet inte när denna pandemi kommer att vara över men vi vet att vardagen inte kommer se likadan ut som den gjorde innan. Vår bild av den traditionella arbetsplatsen och att alla ska gå till en arbetsplats fem dagar i veckan tillhör nog det förflutna. Å andra sidan betyder inte det att alla kommer jobba hemifrån hela tiden heller. Undersökningen visar hur olika arbetssätt passar olika bra beroende på bransch, kultur och livssituation vilket tyder på att framtidens arbetssätt kommer bli mer dynamiskt och flexibelt. 

Ladda ner rapporten nedan för att läsa mer.

Ladda ner hela rapporten

The New Workplace: Re-imagining work after 2020

Har du några frågor? Kontakta mig!

 Krister Olsson
Business Area Manager

+46 76 140 04 31
krister.olsson@advania.com

Denna rapport är framtagen av Okta, som är en marknadsledande aktör inom området Identity and Access Management (IAM). Undersökningen som ligger till grund för rapporten har utförts av YouGov, på uppdrag av Okta. Rapporten baseras på svar från 6000 respondenter bosatta i Storbritannien, Tyskland, Frankrike samt Nederländerna och pågick mellan april och maj 2020.

Partnership beyond technology

Identitets- och åtkomsthantering

En av de viktigaste sakerna för att möjliggöra distansarbete är en säker hantering av digitala identiteter. Med hjälp av moderna lösningar kan ni automatisera arbetsprocesser och skapa en bättre användarupplevelse.

?i