Applikationsutveckling

Vi kan mjukvarulösningar! Vi hjälper dig hela vägen från tanke till färdig produkt och sedan även förvaltning. Med oss som partner kan du vara trygg, för vi vet att varje del i denna kedja är lika viktig.
workshop
Vi är din helhetspartner

Förverkliga dina mjukvarudrömmar

Vi erbjuder kompetens kring både UI/UX-design, systemutveckling och och Application Management. Vi är din helhetspartner och kan vi komplettera upp med alla de roller som krävs för att genomföra ett helhetsåtagandeförverkliga din verksamhets mjukvarudrömmar.

Applikationsutveckling

Våra konsulter hjälper din verksamhet att förverkliga era idéer och visioner genom digitala lösningar.

Oavsett om det handlar om cloud- eller on-premise-system, en klassisk webbapplikation, Progressive Web Application eller en mobil applikation så tar vi fram lösningsförslag, leder projektet och skriver den kod som behövs.

Applikationsförvaltning

Livscykelhanteringen av applikationer är A och O: Från första stund man driftsätter en digital lösning behövs det planer och strrategier på plats för ändringshantering och support.

Våra förvaltningsledare och supportteam har lång erfarenhet och tar hand om allt detta så att du och dina medarbetare kan fokusera på er kärnverksamhet.

Säker applikationsutveckling

Säkerhet börjar med medvetenhet och kunskap:

Vi sätter stort fokus på säkerhetsaspekterna även när det kommer till systemutveckling och anser att arbetet med att skapa trygghet börjar redan i planeringsstadiet för att sedan genomsyra alla processer och applikationens hela livscykel.

prototyping-development
Få kontroll över behov och önskemål

Kravhantering

Vid framtagning och vidareutveckling av system finns det en mängd faktorer att ta hänsyn till. Det första steget är att samla in funktionella (must have/nice to have) och icke-funktionella krav. De funktionella kraven är de man brukar tänka på, dvs de funktioner som ska finnas i systemet för slutanvändaren. De icke-funktionella är lite mer abstrakta och är så kallade kvalitetskrav. Dessa kan till exempel vara relaterade till säkerhet, prestanda, tillgänglighet eller lagar.

Efter kravinsamlingen från kund ska slutanvändarnas problem, behov och önskemål samlas in, vilket görs för att säkerställa att upplevelsen av lösningen motsvarar slutanvändarnas förväntningar.

Vi hjälper dig att identifiera och dokumentera dessa i en kravspecifikation som sedan blir input till en kommande upphandling eller lösningsförslag.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi erbjuder bland annat:

 • Kartläggning av business case, affärsmål och tekniska specifikationer
 • Förstudier med kartläggning slutanvändarnas problem, behov och önskemål, samt rekommendationer
 • Framtagning av rapport om konkurrensanalys
 • Framtagning av personas och analyser av användarforskning
dev-workshop-1920x1080
IDÉGENERERING OCH UTFORMNING

UX och UI-design

Genom att ha utgått från slutanvändarnas behov från början kan vi nu börja ta fram lösningar baserat på insamlade och analyserade data från förstudien. Detta görs med hjälp av olika metoder som syftar till att utforska olika lösningar på problemet. Vi reder ut flöden, struktur, styleguide och användartestning innan det sätts i implementation. Detta görs främst för att undvika onödiga kostnader genom att upptäcka eventuella problem tidigt i processen, i stället för senare när det mesta redan är ”satt på plats”.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi erbjuder bland annat:

 • Framtagning av sitemaps, informationsartkitektur och användarflöden
 • Wireframes
 • Interaktiva prototyper
 • Styleguide och specifikationer för utvecklare
 • Användbarhetstestning och användbarhetsanalysrapporter
utveckling-development-1920x1080
Tillsammans från förslag till beslut

Arkitektur och lösningsförslag

Vi på Advania har lång erfarenhet av att utveckla digitala lösningar och arbetar nära våra kunder i ett partnerskap för att få förståelse för din specifika verksamhet och de behov eller utmaningar du och dina medarbetare står inför. Ett lyckat projekt är en team-effort!

Med vår samlade kunskap och erfarenhet har vi byggt upp ett strukturkapital som gör att vi snabbt kan ta fram ett lösningsförslag på en digital lösning för dig att ta beslut kring.

Våra konsulter tittar på flera olika faktorer gällande lösningsförslaget, så som arkitekturen som helhet, deployment (on-premise, cloud, microservices mm), ramverk, designmönster, logisk skiktning och så vidare, tills vi har ett komplett förslag.

Hur kan vi hjälpa er?

 • Framtagning av lösningsförslag
 • Proof Of Concept
 • Teknisk kravställning (t ex vid upphandling eller mot 3-part)
Varumärkesidentitet
REALISERINGEN AV DIGITALA LÖSNINGAR

Realiseringen

Vi har kompetenserna och resurserna för implementationen av er digitala lösning med erfarenhet från både enklare webbsidor till tunga affärssystem har vi kunskaper inom ett brett spektrum av tekniker.

Våra uppdrag spänner sig från klassiska uppdrag till agila team som leds av våra projektledare enligt SCRUM med stand-ups, user stories och aktivitetsboards.

Det som styr vilka tekniker och ramverk som vi använder för att implementera en lösning styrs av olika parametrar. Ni som kund kanske vill påverka och definiera riktlinjer för att få en strukturerad och homogen teknikstack, funktionella krav i projektet definierar kraven, eller så kan är det användarupplevelsen som bestämmer teknikvalet.

Hur kan vi hjälpa er?

 • Övertagande av lösningar som är utvecklad in-house eller av annan leverantör
 • Helhetsåtagande kring utveckling
 • Tillhandahållande av utvecklingsteam

Hör av dig med dina frågor

Kontakta oss gärna

Business Area Manager, Development
Business Area Manager, Development

Henrik Stjernberg