ACP - Objekt- & S3-fillagring som tjänst!

Advania Content Platform - ACP 

- Objekt- och S3-fillagring som tjänst

Ostrukturerat data är det som växer snabbast hos de flesta företag idag vilket gör att alla måste söka ett billigare och smartare sätt att lagra data. ACP erbjuder både enkel S3-lagring och intelligent, sökbar och säker lagring i samma tjänst.

IT-branschen beskriver ofta att ett företags data är den viktigaste resursen. Det är också ostrukturerad data som växer mest varför det är viktigt att man tar hand om den tillväxten på ett bra och ekonomiskt sätt. ACP ger möjlighet att spara data med molnbaserad S3-lagring på ett säkert sätt i Sverige, med full kontroll. Det är även viktigt att företag och organisationer följer de lagar och krav som finns från myndigheter på att data till exempel inte kan förändras eller att det inte kan sparas längre eller kortare tid än vad som lagen stipulerar. 

Det finns också möjlighet att indexera och göra all data sökbar med hjälp av ACP, som kan ha stor betydelse i vissa applikationer och sammanhang. Tjänsten kan även utvecklas till att all data blir tillgänglig oavsett var du befinner dig.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till för att på ett optimalt sätt lagra ostrukturerad data och för oss på Advania är det självklart att det görs på ett säkert, intelligent och ekonomiskt sätt. ACP är ett utmärkt verktyg som är lätt att komma igång med.

 

Advania Content Platform

Objektlagring på ett säkert sätt

Advania erbjuder en objektlagringsplattform som är intelligent och mångsidig. Tjänsten innebär att du som kund får tillgång till en lagringsplattform som gör det möjligt att lagra, skydda, bevara och hantera ostrukturerat innehåll. Det är en flexibel kapacitetstjänst för objektlagring med en enkel hantering av tillväxt så du får en förenkling på er versionshantering och slipper hantera backuper.

Våra två kapacitetstjänster för objektlagring baseras på en Content Platform med disksystem som bygger på Enterprise-arkitektur och funktionalitet för att uppfylla de högsta kraven på prestanda och tillgänglighet, även vid incidenter. Det protokoll som används för att få tillgång till objektlagringsutrymmet är RESTful API, som baseras på HTTP/HTTPS och kan användas i de flesta nätverksmiljöer eller objektlagrings-API:et S3. Man kan även använda OpenStack-protokollet för objektlagrings-tjänsten via Swift-API’et.


Advania kan även utföra migreringstjänster och leda projekt vid behov.

 Prisbild ACP  Kostnad 
 Objektlagring som tjänst  Från 0,50 kr/GB

Objektlagring som tjänst:

 • 4 filsystem (S3 buckets)
 • Dataskydd – Eraser Coding
 • Versionshantering i enlighet med Advaniastandard
 • Kryptering
 • Automatisk övervakning och incidenthantering av larm och felmeddelanden
 • Månatlig rapportering av tjänstens kapacitetsutnyttjande och statistik över fyllnadsgrad. 
 • Tjänsten baseras på total skyddad datamängd dvs. 1 kopia av aktuell total datamängd samt de antal versioner som sparats.

Optioner och tilläggstjänster:

 • Replikering till flera fysiska lokationer (inkl. valet ”backupfri miljö”)
 • Versionshantering utöver Advanias standard (Hanteras som löpande konsulttjänst)
 • Fler Tenants (Hanteras som löpande konsulttjänst)
 • Fler Filsystem (Hanteras som löpande konsulttjänst)
 • File Gateway för objektlagring

Undrar du över något?


Bo Fransson
Säljspecialist Datacenter

Mejla | Ring

Vill du ta del av detta erbjudande? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. 

?i