Advania Content Platform

Objekt- och S3-fillagring som tjänst

se-advania-office-06

Advania Content Platform - ACP

Ostrukturerade data är det som växer snabbast i de flesta verksamheter i dag. Det gör att alla måste söka smartare och gärna mer prisvärda sätt att lagra data. ACP erbjuder både enkel S3-lagring och intelligent, sökbar och säker lagring i samma tjänst.

IT-branschen beskriver ofta att ett företags data är den viktigaste resursen. Det är också just ostrukturerade data som växer mest och därför är det viktigt att ta hand om den tillväxten på ett bra och ekonomiskt sätt.

ACP ger möjlighet att lagra data med molnbaserad S3-lagring på ett säkert sätt i Sverige, med full kontroll. Det är även viktigt att din verksamhet följer myndigheternas lagar och krav på att data till exempel inte kan förändras eller att det inte kan sparas längre eller kortare tid än vad lagen stipulerar.

Med hjälp av ACP har du också möjlighet att indexera och göra alla data sökbar, och det kan ha stor betydelse i vissa applikationer och sammanhang. Du kan även välja att alla data blir tillgängliga oavsett var du befinner dig.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till för att på ett optimalt sätt lagra ostrukturerade data och för oss på Advania är det självklart att det görs på ett säkert, intelligent och ekonomiskt sätt. ACP är ett utmärkt verktyg som är lätt att komma igång med.

Låt oss hjälpa dig

Vi berättar hur du kommer igång med Advania Content Platform

Objektlagring på ett säkert sätt

Advania erbjuder en objektlagringsplattform som är intelligent och mångsidig. Tjänsten innebär att du som kund får tillgång till en lagringsplattform som gör det möjligt att lagra, skydda, bevara och hantera ostrukturerat innehåll.

Advanias objektlagring som tjänst är en flexibel kapacitetstjänst för din verksamhets objektlagring. Du får en enkel versionshantering och slipper hantera backuper.

Djupdykning i tekniken

Våra två kapacitetstjänster för objektlagring baseras på en Content Platform med disksystem som bygger på Enterprise-arkitektur och funktionalitet för att uppfylla de högsta kraven på prestanda och tillgänglighet, även vid incidenter. Det protokoll som används för att få tillgång till objektlagringsutrymmet är RESTful API, som baseras på HTTP/HTTPS och kan användas i de flesta nätverksmiljöer eller objektlagrings-API:et S3. Du kan även använda OpenStack-protokollet för objektlagringstjänsten via Swift-API:et. Advania kan även utföra migreringstjänster och leda projekt vid behov.

Objektlagring som tjänst:

 • 4 filsystem (S3 buckets)
 • Dataskydd – Eraser Coding
 • Versionshantering i enlighet med Advaniastandard
 • Kryptering
 • Automatisk övervakning och incidenthantering av larm och felmeddelanden
 • Månatlig rapportering av tjänstens kapacitetsutnyttjande och statistik över fyllnadsgrad. 
 • Tjänsten baseras på total skyddad datamängd dvs. 1 kopia av aktuell total datamängd samt de antal versioner som sparats.

Optioner och tilläggstjänster:

 • Replikering till flera fysiska lokationer (inkl. valet ”backupfri miljö”)
 • Versionshantering utöver Advanias standard (Hanteras som löpande konsulttjänst)
 • Fler Tenants (Hanteras som löpande konsulttjänst)
 • Fler Filsystem (Hanteras som löpande konsulttjänst)
 • File Gateway för objektlagring
Vill du ha hjälp att komma igång?

Kontakta mig

Business Area Manager, Datacenter

Fredrik Lindman