Advania | Server & Lagring

Betydelsen av affärskritiska system kan inte underskattas 

Server- och lagringsmiljön måste ha förmågan och kapaciteten att möta verksamhetens ökade efterfrågan med bibehållen hög säkerhet och tillgänglighet. Servern ska vara flexibel, redundant och kostnadseffektiv samtidigt som den ska vara obegränsad vad gäller möjligheter till tillväxt och utbyggnad under drift. Lagringen ska klara de nya kraven på hantering av företagets information samt vara flexibel i tillväxt och kapacitet.

Vi hjälper er att designa rätt lösning vare sig den står i er datahall eller som en hostad tjänst hos oss.

Konsulttjänster

Specialistkompentens i högsta klass

Våra konsulttjänster omfattar allt från förstudie till underhåll och proaktivitet. Konsulternas breda kunskap tillsammans med Advanias erfarenhet möjliggör att vi kan leverera tjänster för hela ert datacenter. Vi adderar mervärde för våra kunder, så att lösningarna fyller deras fulla behov.

Vi är kända för vårt engagemang och vårt fokus på att leverera kvalité med målbilden att alltid ha nöjda kunder – allt baserat på kundens affärsstrategier och IT-vardag.

 "Advania är en flexibel partner och alltid engagerade i sina uppdrag."
– Helena Söderström Csordás, Förvaltningsledare IT Infrastructure & Hosting, WSP

Förstudie

Vi utreder vilka behov som finns och gör en analys av nuläge och samlar in information om verksamhetens krav. 

Strategi och Design

Baserat på förstudien tar vi fram en lösning för verksamhetens krav och önskemål. Allt för att förenkla kundens vardag att övervaka, hantera och kontrollera sina IT-miljöer. 

Implementation

Genom gedigen erfarenhet och beprövande metoder får vi effektivitet och därigenom lägre risker vid installationer och driftsättningar.

Underhåll och Proaktivitet

Vi arbetar proaktivt med underhåll och förändringar av IT-miljön vilket säkerställer stabilitet och hög tillgänglighet.

Kundcase

WSP ville ha ett lätthanterligt datalagringssystem

"Våra krav på ett nytt datalagringssystem var att det skulle vara lätt att hantera och enkelt att komma tillbaka till en normal driftsituation, vid en eventuell katastrof." - Gustav Lind, IT-chef WSP

Användarvänligt

Advania Content Platform

- Objekt- och S3-fillagring som tjänst

Ostrukturerat data och fildata är det som växer snabbast hos de flesta företag idag vilket gör att alla måste söka ett billigare och smartare sätt att lagra data. ACP erbjuder både enkel S3-lagring och intelligent, sökbar och säker lagring i samma tjänst.

Advania erbjuder en objektlagringsplattform som är intelligent och mångsidig. Tjänsten innebär att du som kund får tillgång till en lagringsplattform som gör det möjligt att lagra, skydda, bevara och hantera ostrukturerat innehåll. Det är en flexibel kapacitetstjänst för objektlagring med en enkel hantering av tillväxt så du får en förenkling på er versionshantering och slipper hantera backuper.

Partnerskap

Goda relationer & nära samarbeten

Vi tror på partnerskap och ett nära samarbete med våra leverantörer. Därför har vi under åren samlat på oss gedigen kunskap och har många specialister inom nätverk, server och lagring. Det ger oss bättre insyn i vad som är på gång och har möjlighet att påverka våra kunders it-strategi åt rätt håll redan i ett tidigt skede.

Under 2019 blev vi utsedda till partner of the year av HPE och det är något vi är mycket stolta över. Vi vill samarbeta med de bästa företagen i branschen för att våra kunder och specialister ska få arbeta med marknadens främsta lösningar. 

 

Några partners inom Server/Lagring:

Några partners inom Backup:

 

Ta gärna kontakt med oss!

 

 
Fredrik Lindman

Business Area Manager

+4673 625 75 02

 
Roger Dorf

Sales Manager Public

+4676 859 39 09

 
Ulrica Broo

Consultant Manager

+4670 524 08 18

?i