IT-säkerhet

Skydda er organisation på rätt sätt!

Advania är en rådgivande partner inom IT och informationssäkerhet där enkelheten står i fokus. Vi levererar Security as a Service, resurser och spetskompetens samt säkerställer produktförsörjning när det behövs.

Med hjälp av ledande teknologier, tjänster och strategiska partnerskap erbjuder vi noggrant utvalda lösningar som skräddarsys efter varje unikt kundbehov. Vi tror på långsiktiga relationer genom att leverera marknadens bästa service. 

Vad kan vi hjälpa dig med?


Security Information and Event Management (SIEM)

Genom en komplett uppsättning moduler hjälper vi att skydda er miljö genom att övervaka, identifiera och analysera potentiella hot och avvikelser i realtid. Detta gör det möjligt att motverka eventuella hot redan innan de får fäste i verksamheten samt att upptäcka skadliga användarmönster.


Sårbarhetsskanning

Genom återkommande skanning och analys kan vi identifiera eventuella sårbarheter i er tekniska infrastruktur. Vi kan sedan riskvärdera och prioritera dessa utifrån aktuell hot bild samt föreslå lösningar för hur dessa kan åtgärdas. Detta gör att verksamheten kan utföra fokuserade krafttag vad gäller att stärka de områden som utgör större risk än andra, utan att belägga resurser med tidskrävande manuella genomsökningar.


Webbsäkerhet

I princip alla verksamheter är beroende av en flödande webbtrafik för att medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att både förhindra åtkomst till skadliga webbplatser samt säkerställa att inte konfidentiell information läcker från er organisation. Vi hjälper er skydda er verksamhet mot webbaserade hot och skapa en tryggare arbetsmiljö.


E-postsäkerhet

E-postsäkerhet bygger på att motverka inkommande hot, skydda kommunikationen och förhindra informationsförlust. Genom en kombination av teknik och metoder hjälper vi er skapa en säkrare e-postmiljö. Även om de tekniska skydden kan motverka en stor del av de inkommande hoten så finns det fortfarande en potentiell risk att medarbetare utsätts för phishing eller liknande. Därför erbjuder vi också utbildningar och övningar som ger medarbetarna förutsättningar för att aktivt stå emot dessa.

Kontakta mig


Fredrik Möller
Business Area Manager

+46 70 939 96 10

?i