Server och Lagring

Möt din verksamhets ökade efterfrågan på lagring med hög säkerhet och tillgänglighet.

se-advania-office-80-2

Intelligent lagring för affärskritiska system

Server- och lagringsmiljön måste ha förmågan och kapaciteten att möta din verksamhets ökade efterfrågan men samtidigt bibehålla hög säkerhet och tillgänglighet.

Lösningen ska vara flexibel, redundant och kostnadseffektiv samtidigt som den ska vara obegränsad vad gäller möjligheter till tillväxt och utbyggnad under drift. Lagringen ska klara de nya kraven på hantering av din verksamhets information, samt vara flexibel i tillväxt och kapacitet.

Vi hjälper dig att designa rätt lösning vare sig den ska står i en datahall eller som en hostad tjänst hos oss.

Här kan du se våra webbinarier om intelligent lagring!

se-advania-office-06
Objekt- och S3-fillagring som tjänst

Advania Content Platform

Ostrukturerade data och fildata är det som växer snabbast i dag vilket gör att vi alla måste hitta smartare och mer kostnadseffektiva sätt att lagra data. ACP erbjuder både enkel S3-lagring och intelligent, sökbar och säker lagring i samma tjänst.

samarbete-konsumtionsbaserad IT
En flexibel helhetsleverans för din verksamhet

Konsumtionsbaserad IT

Med konsumtionsbaserad IT får du stor flexibilitet och kan agilt ändra omfattningen av IT-tjänsterna vid behov. Din verksamhet är inte låst av fasta avtal utan kan snabbt skapa nya erbjudanden och slipper tidsödande manuella hanteringar.

Våra partners inom server och lagring

  • dell-85px
  • Fujitsu Logo 150x72
  • HItachi logo
  • HPE logo
  • Lenovo logo
  • Qumulo Logo 150x72
  • Red Hat Logo 150x72
  • Vmware logo
Glad medarbetare står framför en dator i ett kontorslandskap
Advanias konsulttjänster

Specialistkompetens i högsta klass

Våra konsulttjänster omfattar allt från förstudie till underhåll och proaktivitet. Konsulternas breda kunskap tillsammans med Advanias erfarenhet möjliggör att vi kan leverera tjänster för hela ditt datacenter. Våra lösningarna adderar mervärde och fyller din verksamhets alla behov.

Vi är kända för vårt engagemang och vårt fokus på att leverera kvalité med målbilden att alltid ha nöjda kunder – allt baserat på dina affärsstrategier och din IT-vardag.

Förstudie

Vi utreder tillsammans vilka behov som finns och gör en analys av nuläge och samlar in information om din verksamhets krav.

Strategi och Design

Baserat på förstudien tar vi fram en lösning för som förenklar din vardag och övervakar, hanterar och kontrollerar dina IT-miljöer. 

Implementation

Genom gedigen erfarenhet och beprövande metoder ökar vi din effektivitet och minskar risker vid installationer och driftsättningar.

Underhåll och Proaktivitet

Vi arbetar proaktivt med underhåll och eventuella förändringar av din IT-miljö för ökad stabilitet och hög tillgänglighet.

Låt oss prata server och lagring

Kontakta mig

Business Area Manager, Datacenter
Business Area Manager, Datacenter

Fredrik Lindman